Главная » Статьи » Завдання, олімпіади, тести

Олімпіадні завдання з історії (8-11 клас) - 2015

Олімпіадні завдання з історії 2015 року

 

8 клас

1. Які з перелічених фактів(подій) можуть бути використані для характеристики доби розквіту Київської Русі? (4 б.)

А. Укладення Нестором «Повісті минулих літ»;

Б. Спорудження Софійського та Спасо-Преображенського соборів у Києві і Чернігові;

В. Похід князя Ігоря Святославовича проти половців;

Г. Укладення першого збірника законів «Руська правда»;

Д. Знищення Хозарського каганату князем Святославом.

 

2. Порівняйте два історичних явища – Велику грецьку колонізацію і Великі географічні відкриття за схемою: (20 б.)

– хронологічні рамки;

– причини;

– мета;

– напрямки;

– наслідки.

Найдіть спільні риси і відмінності.

 

3. Поясніть поняття та складіть з ними речення: Запорізька Січ, Кіш, кошовий отаман, гетьман, клейноди, реєстрове козацтво, православні братства. (14 б.)

 

4. Дайте визначення: (6 б.)

– віче                                                        – хартія

– вотчина                                        – ярлик

– інквізиція                                               – кіммерійці

 

5. Історію якої держави сучасні французькі, італійські і німецькі школярі вчать як вітчизняну? Охарактеризуйте цю державу 5-ма реченнями. (10 б.)

 

6. Установіть хронологічну послідовність подій: (4 б.)

А. Аугсбурзький релігійний мир;

Б. Виступ М. Лютера проти продажу індульгенцій;

В. Поява програми «12 статей» у Німеччині;

Г. Створення «Товариства Ісуса».

 

7. Вам, як журналісту газети «Історик», доручили взяти інтерв'ю у Христофора Колумба. Які питання Ви б йому поставили? Що, на Вашу думку, відповів би Колумб? (15 б.)

 

8. Одним із найвідоміших дослідників скіфської історії і культури був наш земляк, уродженець Веселинівського району. Розкажіть про нього та його відкриття у невеличкій статті до газети «Рідне Прибужжя». (10 б.)

 

9. Установіть хронологічну послідовність: (4 б.)

А. Укладення Тордесільяського договору;

Б. Створення Ордену єзуїтів;

В. Перша навколосвітня подорож;

Г. Відкриття Америки Х. Колумбом.

 

10. Закінчіть речення: (4 б.)

Позитивним наслідком Люблінської унії було ...

 

9 клас

 

1. Які з перелічених фактів (подій) можуть бути використані для характеристики ситуації в Правобережній Україні доби «Руїни»? (4 б.)

А. Ініціювання І. Виговським Гадяцького договору;

Б. Укладення Ю. Хмельницьким і московським урядом Переяславських статей;

В. Прийняття турецького протекторату гетьманом Петром Дорошенком;

Г. Чорна рада в Ніжині;

Д. Укладення між Османською імперією і Річчю Посполитою Бучацького договору.

 

2. Установіть відповідність: (4 б.)

1. К. Розумовський                         А. Опришківський рух

2. І. Гонта                                        Б. Останній гетьман України-Гетьманщини

3. В. Баюрак                                   В. Правління гетьманського уряду

4. П. Калнишевський                      Г. Коліївщина

                                                        Д. Останній кошовий Запорізької Січі

3. Укажіть, у чому полягала суть основних ідей Просвітництва: (4 б.)

А. Захист феодально-абсолютистських порядків;

Б. Критика утопічних ідей;

В. Поширення передових ідей, знань;

Г. Мета суспільства – залучення людей довіри;

Д. Осуд експлуатації людини людиною;

Е. Обстоювання теорії природного права.

 

4. Із перелічених понять виберіть ті, що стосуються розвитку української культури І половини ХІХ ст. і напишіть невелику статтю, використовуючи їх: (15 б.

– класицизм, модерн, шкільна драма, романтизм, полемічна література, соціально-побутова п'єса, нова література

 

5. У творі видатного українського історика М. Костомарова «Закон божий» є такі слова: «Французи свого короля забили, панів прогнали, а самі почали різатися, і дорізалися до того, що пішли у чужу неволю...». Поясніть: (10 б.)

А. Про яку історичну подію йдеться?

Б. Про які епізоди цієї події йдеться в тексті?

 

6. Які події відбувались у Сполучених Штатах Америки тоді, коли в Україні була ліквідована козацька республіка Запорізька Січ? (8 б.)

 

7. Визначте мотиви участі українців у російсько-французькій війні 1812 р. (10 б.)

 

8. Установіть послідовність подій: (4 б.)

А. Підписання Бухарестського мирного договору;

Б. Утворення Азовського козацького війська;

В. Відкриття Харківського університету;

Г. Вихід друком «Історії Русів».

 

9. Кінець ХVIII– І половина ХІХ ст. були дуже багатими на різноманітні події у нашому краї. Напишіть статтю до журналу «Історичний вісник» про одну з них та її історичне значення. (10 б.)

 

10. У ХІХ ст. проходило формування модерної української нації. Для розуміння цього процесу важливо знати багато понять. Дайте їх визначення: (10 б.)

а) історична пам'ять;

б) слов'янофільство;

в) індустріальне суспільство;

г) соборність українських земель;

д( національна ідея.

 

11 клас

 

1. Історики, описуючи воєнні конфлікти, часто використовують різні характеристики. Ми знаємо терміни «сидяча війна», «дивна війна», «зимова війна». Про які події йдеться? Визначте їх хронологічні рамки, підсумки та значення. (12 б.)

 

2. Аушвіц, Собібор, Дахау, Бабин Яр, Богданівка... Що об'єднує ці назви? (10 б.)

 

3. Період хрущовської відлиги (1953–1964 рр.) характеризується істориками як період десталінізації в суспільно-політичному житті України. Назвіть не менше 5-ти напрямків десталінізації, розкрийте їх суть одним реченням. (10 б.)

 

4. Відомий державний діяч Бісмарк висловив думку про те, що «війни виграють не генерали, війни виграють шкільні вчителі». Як Ви вважаєте, чому виникла така думка і на чому вона ґрунтувалась? (15 б.)

 

5. Установіть відповідність: (8 б.)

1. П. Куліш                            А. Псевдонім М. Вілінської

2. І. Карпенко-Карий   Б. Автор вірша «Ще не вмерла Україна»

3. Марко Вовчок                   В. Автор першого українського історичного роману

4. П. Чубинський                   Г. Псевдонім одного із братів Тобілевичів

                                      Д. Автор першої української соціальної драми

 

6. В історії кожної держави є знакові події. Для України такими були 1648–1657 рр. та 1917–1920 рр. Що об'єднує ці події, яке їх значення в історії України?

(10 б.)

 

7. Дайте  історичну та моральну оцінки участі СРСР спільно з Німеччиною у війні проти Польщі. (10 б.)

 

8. Політика «рейганоміки» спиралась на 10 головних ідей. Заповніть відповідну таблицю: (20 б.)

Головні ідеї рейганоміки

Фактичні результати виконання

1...

 

2...

 

3...

 

.....

 

10...

 

 

9. Установіть хронологічну послідовність подій: (6 б.)

А. «Кресовий закон», запровадження двомовних шкіл на українських землях Польщі;

Б. Утворення Української військової організації;

В. Пацифікація;

Г. Утворення ОУН.

 

10. Установіть хронологічну послідовність: (8 б.)

А. Корсунь-Шевченківська битва;

Б. Проголошення Акта відновлення Української держави;

В. Операція «Вісла»;

Г. Початок ІІ світової війни;

Д. Возз'єднання Закарпаття з УРСР;

Е. Початок Великої Вітчизняної війни;

Є. Депортація кримсько-татарського народу;

Ж. Завершення вигнання нацистів з України.

 

10 клас

 

1. В історичній науці побутує думка, що початок 1917 р. став «другою весною народів»: (10 б.)

А. Коли була перша весна народів і як вона вплинула на Україну?

Б. У чому історичне значення «другої весни народів»?

 

2. Установіть відповідність між українськими політичними партіями і їх лідерами: (4 б.)

А. Українська партія соціалістів-федералістів;

Б. УСДРП;

В. УПСР;

Г. Українська демократично-хліборобська партія.

                   1. Петлюра, Винниченко

                   2. Грушевський, Голубович

                   3. Шемет, Липинський

                   4. Єфремов, Дорошенко

 

3. Розкрийте суть понять: (6 б.

А. Геополітика                      Г. Соборність

Б. Сепаратизм                       Д. Українська ідея

В. Асиміляція                        Є. Масонство

 

4. Викресліть одну зайву позицію та поясніть свій вибір: (12 б.)

А. Хортицька, Азовська, Чортомлицька, Олешківська, Задунайська

Б. Макаренко, Грушевський, Винниченко, Петлюра, Швець

В. В. Ульянов, Й. Сталін, Л. Троцький, В. Молотов

Г. Аболіціоністи, гомстеди, скаути, піонери

Д. Сипаї, тайпіни, карбонарії, мамелюки

Е. Катеринослав, Херсон, Кам'янець-Подільський, Олександрівськ

 

5. Ви – науковець, якому треба підготувати наукову доповідь на тему «Віденський конгрес: погляд через призму століть». Складіть розширений план доповіді. (15 б.)

 

6. Укажіть території, які ввійшли до вказаних держав після Першої світової війни: (8 б.)

А. Королівство СХС                               Б. Румунія

1. Сербія             2. Словенія                   3. Трансільванія          4. Буковина

5. Хорватія                   6. Чорногорія     7. Бесарабія                  8. Південна Добруджа

 

7. Які проблеми прагнув розв'язати Петро Столипін, запроваджуючи аграрну реформу? (8 б.)

 

8. Які історичні особистості Нового часу мали найбільший вплив на розвиток європейських держав? Назвіть 3 імені, свій вибір обґрунтуйте. (15 б.)

 

9. Укажіть прізвища представників молодого покоління українських істориків 80–90-ті рр. ХІХ ст.: (6 б.)

А. О. Єфименко                     Г. Д. Яворницький

Б. А. Кримський                    Д. Д. Багалій

В. Ю. Шимановський           Е. О. Ляпунов

 

10. У кожної країни світу існували свої шляхи подолання проявів світової економічної кризи. Проаналізуйте шляхи подолання цих проявів у Великій Британії. (10 б.)

 

Категория: Завдання, олімпіади, тести | Добавил: SerVic (02.12.2015)
Просмотров: 11052 | Теги: історія, завдання, олімпіада | Рейтинг: 2.0/6
Всего комментариев: 0
avatar