Главная » Статьи » Всесвітня історія

Європейське середньовічне місто
  1. Позначте з числа наведених умови, які сприяли виникненню й розвиткові середньовічних міст (1 бал).

а) розвиток торгівлі;

б) посилення впливу церкви на життя суспільства;

в) розвиток ремісничого виробництва;

г) збільшення продуктивності сільськогосподарського виробництва;

д) відхід ремісників з сіл, феодальних маєтків і розселення їх у місцях, зручних для торгівлі;

е) міграція з сільської місцевості визначила зростання кількості населен­ня міст;

ж) переселення феодалів до міст сприяло розвитку будівництва будівель для житла, оборони й господарського призначення;

з) відділення ремесла від землеробства.

 

2. Співвіднесіть терміни та поняття (1 бал).

1) Магістрат                        а) місто, що отримало право на самоврядування

2) Комуна                            б) міський житель

3) Бюргер                             в) міська рада

 

3. До наведених слів доберіть відповідні номери визначень, з числа наведених нижче (1 бал).

Ремесло

Ремісник

Майстер

Підмайстер

Шедевр

Цех

Суспільний розподіл праці

1) Об’єднання ремісників однієї або декількох суміжних спеціальностей.

2) Дрібне ручне виробництво промислових товарів кустарним способом, простими знаряддями праці та майстерністю виробників.

3) Працівник, який оволодів спеціальністю, не був членом цеху, не мав права відкривати свою майстерню.

4) Майстер, який виготовляє різного роду вироби, використовуючи ручну працю й прості знаряддя праці.

5) зразковий виріб, виготовлений підмайстром, щоб отримати звання «майстер».

6) Процес поглиблення професійної спеціалізації.

7) Власник майстерні.

 

4. З числа наведених професій оберіть ті, які вважаються ремісничими (2 бали).

Сторож

Цирульник

Знахар

Чернець

Міняйло

Купець

Торговець

Будівельник

Зброяр

Гончар

Взуттьовик

Кравець

Ювелір

Плавильник

Лісоруб

Орач

Бондар

Торговець

Лихвар

Чинбар

Ножар

Кушнір

Кухар

Співак

Жонглер

Поет

Учень

Гравер

Коваль

Каменяр

Землекоп

 Сукнар

 Фарбувальник

Ткаля

 Пастух

Пекар

5. З числа наведених позначте ті слова, до яких наведено правильні твердження (1 бал).

1) Купець — знавець грошового обігу.

2) ринок — сезонний розпродаж товарів.

3) Товари — речі, призначені для продажу.

4) Гільдії — союзи купців, які об’єдналися для захисту своїх інтересів.

5) Міняйло — знавець грошового обігу.

6) лихварі — міняйли, що давали у борг гроші на умовах отримання відсотка з позиченої суми.

7) Ярмарок — центр міста, де торгували, розважалися, обговорювали

справи, укладали торгові угоди.

8) Торгівля — продаж товарів.

 

6. Прочитайте уривки з історичних джерел і дайте відповіді на запитання.

 

Текст 1. З розповіді про виникнення міста Брюгге (IX ст.) (3 бали)

Після цього для потреб мешканців замку почали сходитися до воріт його моста торговці або продавці більш цінних речей, потім крамарі, потім власники заїжджих дворів, щоб нагодувати та дати притулок тим, хто вів торгові справи у присутності государя, який часто бував там, почали зводити будинки та влаштовувати готелі, де розміщалися ті, хто не міг мешкати всередині замка. Увійшло у них у звичай говорити: «Йдемо до моста». Поселення тут настільки розрослося, що незабаром утворилося велике місто, яке й досі у просторіччі носить назву «міст», оскільки їхньою мовою «брюгге» означає «міст».

Запитання

1) Де виникло місто Брюгге?

2) Чому виникло це місто?

3) Про що свідчить той факт, що в місті будувалися заїжджі двори та готелі?

4) Чому міста утворювали поблизу стін замків і фортець, мостів чи монастирів?

 

Текст 2. Із найдавнішого опису міста Лондона (XII ст.) (2 бали)

На сході височіє велика могутня королівська цитадель (Тауер), внутрішній двір і стіни якої споруджені на глибокому фундаменті, скріпленому розчином крові тварин. На заході знаходяться два добре укріплених замка, а стіни міста високі та товсті, з сімома подвійними воротами, а на півночі укріплені баштами через рівні проміжки. Так само з півдня Лондон був укріплений стінами та баштами, велика річка Темза повна риби. Також на заході над річкою підноситься королівський палац — незрівнянна будівля, з кріпосним валом та укріпленнями; вона розташована у двох милях від міста у багатолюдному передмісті. Домівки городян у передмістях усюди оточені великими та прекрасними садами. На півночі також розташовані

поля, пасовиська та живописні луки, поміж яких течуть річки, які з приємним гуркотом рухають млинові колеса. Поблизу Лондона, в північному передмісті, є чудові джерела з цілющою, солодкою, прозорою водою, їх відвідують школярі та міська молодь, гуляючи літніми вечорами.

Громадяни Лондона, порівняно з жителями інших міст вирізняються одягом, розкішшю столу...

Запитання

1) Як ви вважаєте, чи справді середньовічне місто мало такий привабливий вигляд?

2) Як, на вашу думку, жителі міста могли влаштовувати собі вечірні прогулянки вулицями або околицями міста?

 

Текст 3. Хартія міста Сент-Омера (XII ст.)(3 бала)

Я, Вільгельм, божою милістю граф Фландрії, не бажаючи заперечувати проти клопотання городян Сент­Омера…, даю їм на віки вічні та наказую, щоб залишалися незмінними нижчеописані права та звичаї:

1. Щоб я забезпечив їм мир відносно будь­кого; щоб я підтримував їх і захищав як моїх людей, без будь­якого прихованого мотиву…

8. Усіх, хто живе й буде жити пізніше у стінах Сент­Омера, я роблю вільними від подушного оброку та від платежів…

10. Я наказую, щоб комуна їхня, яку вони створили під присягою, продовжувала існувати й надалі, та нікому не дозволю розпустити її, а також даю їм всілякі права і правосуддя за кращими зразками того, як влаштовано справу на моїй землі, тобто у Фландрії. Я хочу, щоб сент­омерці надалі були звільнені від усіх звичних податків...

17. Якщо будь­який чужоземець нападе на когось з городян Сент­Омера, образить або скривдить його, або ж примусово забере його майно й до того ж поб’є, а після цього викликаний для відповіді каштеляном особисто або через його дружину, або через його ключника, не вважатиме за потрібне протягом трьох днів з’явитися і відшкодувати збитки, самі городяни спільно покарають його за образу свого побратима...

 

Текст 4. Із міського права, подарованого місту Гослару (XII ст.) (3 бала)

1. Якщо хто­небудь проживав у місті Госларі й за своє життя не був викритий у рабському становищі, то після смерті його ніхто не сміє називати рабом або зводити до рабського становища.

2. Коли ж будь­який чужак прийшов жити у назване місто і так залишався там протягом року і дня, причому жодного разу йому не зауважували щодо рабського становища, не викрили його у цьому і сам він про це не зізнався, то нехай він користується спільною з іншими громадянами свободою, і після смерті його ніхто нехай не наважиться оголосити його своїм рабом.

Запитання до текстів 3 та 4

1) Як називалися міста, що отримали право самоврядування?

2) Які пільги надавали сеньйори містам?

3) Чому сеньйори піклувалися про безпеку міст?

4) Поясніть значення середньовічної приказки: «Міське повітря робить

людину вільною».

 

Текст 5. Із магдебурзького права (1 бал)

Тепер слухайте про бургомістрів, яких у місті обирають на один рік. Отож знайте, яку владу вони повинні мати: вони мають судити про всілякі міри, про неправильну вагу, про всякі продажі, про недопечений хліб, продане погане м’ясо і про усякі неправильні терези, і про різних торговців, чи не порушують вони будь­яких правил, встановлених у місті для торгівлі...

Запитання

1) Які повноваження мав бургомістр?

2) На який термін обиралися бургомістри?

 

Тестові завдання (може бути декілька варіантів відповідей) (0,5 бала за кожен тест)

1. Які причини призвели до занепаду міст за часів раннього Середньовіччя:

а) занепад господарського життя;

б) постійні набіги варварів;

в) падіння західної римської імперії;

г) утворення королівств варварів;

д) розвиток феодалізму;

е) криза античної культури.

 

2. Які зміни в житті Європи XI ст. сприяли розвиткові міст?

а) Припинилися набіги норманів, мусульман, угорців;

б) швидко зросла кількість населення;

в) зростання кількості міжусобних воєн;

г) збільшилася площа орних земель;

д) застосування трипільної системи обробки землі призвело до збільшен­

ня врожаїв;

е) сталося різке похолодання клімату;

ж) феодали й селяни отримали можливість продавати надлишки;

з) з’явилися нові способи ведення воєн;

і)  на селі з’явилися люди, головним заняттям яких було ремесло;

к) зросла кількість вітряних млинів.

 

3. Де переважно виникали нові міста?

а) Навколо феодальних маєтків;

б) поблизу переправ;

в) у районах розвитку ринкової торгівлі;

г) на берегах морських гаваней;

д) на островах, оточених заболоченими землями;

е) поблизу великих монастирів і замків;

ж) у недосяжних для завойовників місцях;

з) на перетині торгових шляхів;

і)  поблизу резиденцій королів;

к) на місці давніх римських міст?

 

4. Чому купці ставали багатшими за феодальну знать?

а) Феодальна знать не мала права торгувати;

б) постійне зростання масштабів торгівлі купців забезпечувало зростання

прибутків;

в) купці викупляли у знаті землі, які вони не здатні були утримувати.

 

5. Які труднощі могли спіткати купців під час подорожей?

а) Погані дороги;

б) напади розбійників;

в) митні застави;

г) збори податків поблизу мостів і бродів;

д) корабельні аварії;

е) спека та вітер;

ж) мороз і снігопади.

 

6. Які два центри європейської торгівлі утворилися у XIII ст.?

а) Бретанський;

б) Норманський;

в) Середземноморський;

г) Балтійський.

 

7. Де знаходився найбільший ярмарок у XII–XIII ст.?

а) У Шампані;

б) Провансі;

в) лондоні;

г) Венеції.

 

8. Яку роль відігравала торгівля у господарському житті Середньовіччя?

а) Формувався внутрішній ринок;

б) розвивалося товарне виробництво;

в) зародилися товарно­грошові відносини;

г) наступила криза натурального господарства;

д) загострилися соціальні суперечності;

е) припинилося зростання міст.

 

9. Скільки міст входило до складу найбільшого купецького об’єднання Північної Європи — Ганзейського союзу у 1350 р.?

а) 70;

б) 120;

в) 50.

 

10. Яке значення для розвитку торгівлі мав розвиток банківської справи?

а) Купці могли купувати товари в кредит;

б) гроші можна було вкласти в банки, щоб отримати відсотки;

в) банківська справа підривала торгівлю.

 

11. Які торгові шляхи проходили між Європою та Азією?

а) Скандінавський торговий шлях;

б) Великий Шовковий шлях;

в) Торговий шлях пахощів;

г) рейнський торговий шлях.

 

Категория: Всесвітня історія | Добавил: SerVic (02.12.2015)
Просмотров: 804 | Комментарии: 2 | Теги: завдання, 7 клас, Всесвітня історія | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 2
avatar
№2


avatar
№2


avatar