Главная » Статьи » С/к "Побудова кар'єри"

Тема: Безробіття і зайнятість трудових ресурсів
Безробіття – це ситуація в країні, коли люди , які здатні і бажають працювати за наявного рівня оплати праці не можуть знайти роботи.

1. Графічне відображення зв’язку між рівнем заробітної плати та безробіттям
Е – точка, що відображає кількість тих працівників, які бажають пра-цювати при рівні заробітної плати W(E).
При більш високій заробітній платі W(1) кількість бажаючих працювати становить Q(B), що значно перевищує попит на цих працівників - Q(А). Звідси виникає безробіття (відрізок АВ).
Ставка заробітної плати та її негнучкість є однією з причин, що приз-водять до безробіття.
2. Причини безробіття
1. Глибокі структурні зрушення в економіці;
2. Нерівномірне розміщення продуктивних сил;
3. Спади і кризи в економіці;
4. Упровадження нових технологій;
5. Зміни в демографічній структурі населення;
6. Сезонні коливання рівня виробництва окремих галузей економіки.
3. Види безробіття
1. Фрикційне
Пов’язане з пошуком нового місця роботи з різних причин: зміна місця проживання; тимчасова втрата сезонної робрти; звільнення; пошук більш вигідної роботи.
2. Технологічне
Пов’язане зі змінами в технології виробництва з причин: ліквідації застарілих технологій; поява нових професій, обумовлених технічним прогресом; зміна споживчих смаків.
3. Застійне
Продовжується тривалою відсутністю роботи.
4. Циклічне
Виникає в періоди економічного спаду та обумовлене зниженням сукупного попиту на робочу силу.
5. Приховане
Виражається в режимі неповного робочого дня (тижня).

4. Наслідки безробіття
Економічні:
- Втрата частини ВВП;
- Скорочення податкових надходжень до державного бюджету;
- Зростання державних витрат на виплату допомоги з безробіття та фінансування установ, що займаються питаннями праці.
Соціальні:
- Зниження рівня життя населення;
- Зниження рівня народжуваності та підвищення рівня смертності;
- Від’їзд інтелектуальної еліти за кордон;
- Зростання соціальної напруженості.
5. Регулювання безробіття
Активні (спияння зайнятості):
- Виділення субсидій на стимулювання зайнятості окремих груп насе-лення або на збереження робочих місць для працівників, яких мають звільнити;
- Підтримка підприємств, які створюються безробітними;
- Безпосереднє створення робочих місць у державному або комерцій-ному секторі.
Пасивні (підтримка доходів):
- Надання допомоги у зв’язку втратою роботи;
- Надання пільг безробітним при виплатах у соціальні фонди;
- Компенсація витрат на професійну підготовку й підвищення кваліфікації;
- Зниження ставки оподаткування підприємств при створенні нових робочих місць;
- Створення ефективної системи професійного навчання;
- Адміністративні стягнення за порушення керівниками підприємств трудового законодавства.
6. Особливості безробіття в країнах із перехідною економікою
Проблеми:
- Структурна перебудова економіки, що призводить до вивільнення робочої сили;
- Невисока мобільнісь робочої сили;
- Високі ціни на ринку житла;
- Повільний розвиток недержавного сектору економіки;
- Недостатньо розвинена система інформування щодо можливості працевлаштування.
Шляхи вирішення:
- Розвиток сфери послуг;
- Державна підтримка малого та середнього бізнесу, фермерства;
- Реорганізація державних підприємств зі збереженням робочих місць;
- Подальший розвиток та удосконалювання діяльності служб зайнятості;
- Створення умов для можливого переходу працівників до нових видів діяльності на інших територіях.
ІV. Закріплення знань учнів
Визначити статус осіб з точки зору приналежності їх до зайнятих (З), безробітних (Б) таких, що не входять до складу робочої сили (НВ):
1. Лікар, який не працює під час відпустки. (З)
2. Власник ресторану, який читає книгу. (З)
3. Льотчик, який утратив зір. (НВ)
4. Водій автобуса, який звільнився через низьку зарплату. (Б)
5. Модний перукар, який захворів на грип. (З)
6. Бухгалтер, який працює не повний робочий день. (З)
7. Школяр під час канікул. (НВ)
8. Двірник, який не працює через відсутність настрою. (З)
V. Домашнє завдання
1. Вивчити тему: «Безробіття і зайнятість трудових ресурсів»;
2. Знайдіть певні приклади в повідомленнях ЗМІ про види соціальної допо-моги безробітним із боку держави.

повна інформація - https://cloud.mail.ru/public/J3CM/VYYqmvJVY
Категория: С/к "Побудова кар'єри" | Добавил: dimagenda9 (15.10.2015)
Просмотров: 433 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar