Главная » Статьи » С/к "Побудова кар'єри"

Професіограма - основне інформаційне джерело про професію

Професіограма — це спеціальна карта, яка містить розгорнутий перелік умов і характеристик трудової діяльності по конкретній професії, її окремих вимог і професійно важливих якостей, якими повинен володіти працівник.

Перелік вимог професії до психіки людини та необхідних здібностей складає психограму професії.

Під професійними здібностями розуміють достатньо стійкі властивості особистості, які змінюються в процесі діяльності і забезпечують її успішність та вдосконалення.

Професіограма містить:

 • загальні відомості про професію та її динаміку в зв’язку з розвитком науки і техніки, соціальне та економічне значення;
 • виробничу характеристику професії, опис трудового процесу (наводяться назви знарядь праці, за допомогою яких виконується робота, вказується рівень фізичного і психологічного напруження (значне, помірне, незначне), робоча поза тощо;
 • санітарно-гігієнічні умови праці з виділенням професійних шкідливостей і переліком фізіологічних умов та медичних протипоказань;
 • перелік обсягу знань і умінь, які необхідні для успішної професійної діяльності, з виділенням тих, що визначають професійну майстерність;
 • характеристику видів і тривалості професійного навчання, можливості підвищення кваліфікації;
 • психограму, тобто характеристику психологічних вимог професії до людини з виділенням основних і бажаних психічних особливостей, а також психофізіологічних протипоказань.

Серед психологічних і психофізіологічних вимог основними є такі:

 • типологічні особливості (сила, врівноваженість, рухливість нервових процесів);
 • сенсорні якості (гострота зорової, слухової, тактильної чутливості);
 • швидкість розпізнавання сигналів;
 • сприймання предметів у статиці і динаміці;
 • увага (концентрація, розподіл, переключення, стійкість);
 • пам’ять (особливості, обсяг);
 • мислення (аналіз, синтез, абстракція);
 • емоційно-вольова сфера (емоційна стійкість, здатність до ефективної діяльності в екстремальних умовах тощо);
 • особистісні якості (організованість, здатність до співробітництва, комунікативні якості, відповідальність, інноваційність і т. ін.).

Кожна професія ставить різні вимоги до фізичних, психофізіологічних та психологічних властивостей людини. Такі вимоги називають характеристиками професії. Комплекс психофізіологічних і психологічних характеристик складає психограму професії, графічне зображення якої називається психологічним профілем професії. В психограмах вимоги професії до різних властивостей працівника оцінюються в балах в діапазоні від 1 до 5 (від незначної до високої).

 

Зразок професіограми

Категория: С/к "Побудова кар'єри" | Добавил: SerVic (30.09.2015)
Просмотров: 923 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar