Главная » Статьи » С/к "Побудова кар'єри"

Практична робота №1. Мої ціннісні орієнтації

 

Анкета

«Мої ціннісні орієнтації»

1. Цінність життя для Вас полягає у тому, щоб (виділіть не більше 3 позицій):

1) здобути цікаву професію;

2) мати хороших і надійних друзів;

3) стати порядною і чесною людиною;

4) бути корисним для суспільства;

5) розвиватися духовно, розширювати свій світогляд;

6) виховувати у собі волю і сильний характер;

8) вдосконалювати себе;

9) досягти матеріального достатку;

10) зробити кар’єру;

11) створити сім’ю;

15) інше (зазначте)_____________________________________

2. Які з перелічених проблем турбують Вас найбільше? (оберіть не більше 3 варіантів):

1) матеріальне становище;

2) професійна перспектива;

3) навчання;

4) відсутність взаєморозуміння з батьками;

5) особисте життя;

6) пошук сенсу життя;

7) здоров’я;

8) інше (напишіть)______________________________________

3. Назвіть одним словом рису, яку Ви найбільше цінуєте в людях: ________________________________________________

4. Назвіть одним словом найбільш не прийнятну для Вас людську рису: __________________________________________________

5. Хто для Вас є взірцем для наслідування?

1) батько;

2) мати;

3) хтось із рідних (уточніть); _____________________________

4) ваш безпосередній учитель;

5) історична постать;

6) людина культури, мистецтва;

7) літературний персонаж;

8) кіногерой;

9) кумир зі світу музики;

10) телеведучий або телевізійний персонаж;

11) людина, яка досягла успіху в бізнесі;

12) політичний або громадський діяч сучасності;

13) не маю взірця для наслідування;

14) я сам собі взірець;

15) інше (напишіть).

6. Ким на сьогодні для Вас є батьки?

1) наставниками;

2) опікунами;

3) друзями;

4) авторитетами;

5) просто люблячими людьми.

7. Чи вважаєте Ви за необхідне допомагати батькам?

1) так, зокрема і грошима;

2) так, але тільки своєю працею;

3) ні, вони самі успішно розв’язують свої проблеми.

8. Виділіть твердження, яке найбільше відповідає Вашій точці зору про власну сім’ю (родину):

1) це місце, де допомагають розв’язувати мої проблеми, де я обгово-

рюю найболючіші питання;

2) це дім, де я проживаю і виконую певні побутові обов’язки;

3) це оточення, яке я змушений терпіти.

9. Чи обов’язково для того, щоб жити разом із коханим (коханою)

брати шлюб________________________

мати згоду батьків ______________________

мати не залежне від батьків житло ______________________

інше (напишіть) __________________________

10. Ким для Вас є друзі?

1) колегами з навчання, роботи;

2) людьми, які мають спільне з Вами захоплення;

3) людьми, з якими Ви проводите вільний час;

4) людьми, які мають певні засади і риси, що відповідають вашим

вимогам.

11. Як Ви вважаєте, чи друзі повинні цікавитися проблемами партнера?

1) так, обов’язково;

2) бажано, але необов’язково;

3) не має значення;

4) ні, не повинні.

12. Вкажіть, яка із професій сьогодення є найбільш:

престижною _____________________________

прибутковою _____________________________

творчою ________________________________

13. Який чинник, на Вашу думку, має (матиме) вирішальний вплив на вибір Вами майбутньої професії?

1) престиж професії;

2) реальна можливість працевлаштування за обраною професією.

3) порада батьків;

4) вчителі;

5) друзі;

6) можливі заробітки;

7) обрана професія — це родинна традиція;

8) інше (напишіть).

14. Щоб досягнути матеріального достатку в житті, необхідно передусім (виділіть не більше 3 позицій):

1) мати добре оплачувану посаду або роботу;

2) необов’язково чесно і наполегливо працювати;

3) мати добре забезпечених батьків;

4) здобути хорошу освіту і бути фахівцем у своїй галузі;

5) володіти приватною власністю, наприклад, землею, нерухомістю;

6) започаткувати власну справу і займатися бізнесом;

7) вдало вкласти гроші і мати від цього стабільні дивіденди;

8) бути знайомим з впливовими людьми;

9) здобути владу над іншими людьми;

10) інше (напишіть)_____________________________________

15. Яка стратегія поведінки в реальній професійній діяльності буде характерною особисто для Вас? (Виділіть не більше 3 позицій):

1) шукатиму таку роботу, яка дасть змогу мені розкрити і реалізувати знання та вміння;

2) для мене є важливим лише розмір заробітної платні, зміст виконуваної роботи не матиме для мене ніякого значення;

3) буду шукати таку роботу, яка є водночас цікавою і високооплачуваною, навіть якщо для цього деякий час залишуся без роботи та засобів

для існування;

4) інше (напишіть)______________________________________

16. Уявіть, що Ви маєте можливість виїхати у будь-яку країну світу. Ваша головна мета:

1) подивитися світ і повернутися;

2) швидко заробити капітал і повернутися;

3) виїхати назавжди;

4) підвищити свою професійну кваліфікацію;

5) інше (напишіть)______________________________________

 

Визначення професійних ціннісних орієнтацій

(методика «Квадрат цінностей») (адаптована І. Руденко)

Інструкція. Перед Вами аркуш, розділений на квадрати. В ньому міститься понять, що характеризують різні цінності трудової діяльності людини. В кожному квадраті наведено цінність, яка в тій або іншій мірі сформована у Вас. Погляньте на перший рядок по горизонталі. Виберіть ту цінність, яка, як Вам здається, більше всього значуща для Вас, відповідає Вашим сподіванням, і поставте 7 балів в правому верхньому куті того квадрату, де міститься ця цінність. Лишилось 6 понять-цінностей. Яка з них найбільш характерна для Вас? Поставте 6 балів в правому верхньому куті. Аналогічним чином припишіть 4, 3, 2, 1 бали цінностям, залежно від Вашого стану.

Потім погляньте на другий горизонтальний рядок квадратів і зробить теж саме стосовно понять-цінностей, що в них містяться.

Бланк методики

1. Користь

людям

 

8. Пропаганда

законодавства

 

15. Влада

над людьми

 

22. Гарні

побутові

умови

29. Розвиток

здібностей

 

36. Самовираження в праці

43.Нестандартність

праці

2. Розумове напруження

аналітичність логічність

9. Цінуватися

серед

друзів

16. Стабільне

майбутнє

23. Винахідництво і

творчість

30. Подолання

труднощів

 

37. Неспокійна,

нервова

робота

44.

Відповідальність

за результати праці

3. Престиж

професії

 

10. Матеріальне

благополуччя

 

17. Нові

трудові

навички і

уміння

24. Самостійність

31. Часта

зміна

видів діяльності

38. Значущість

праці

для суспільства

45. Широкі

контакти

з людьми

 

4. Успіх

в житті

 

11.Вдосконалення

духовного

світу

18. Змога

відстоювати власну

думку

25. Подолання

непередбачуваних

труднощів

32. Піклування

про людей

 

39. Фізичне напруження,

витривалість і

воля

46. Керування

людьми

 

5. Гармонійний

розвиток

 

12.

Нестандартність

мислення

 

19. Робота

в екстремальних

умовах

26. Участь

в перебудові суспільства

 

33. Боротьба з

порушниками

закону

40. Ріст

у роботі,

по службі

 

47. Громадське

визнання

 

6. Реалізація особистих

можливостей

 

13. Робота

в здоровій

атмосфері, обстановці

20. Служба закону

 

27. Робота

з людьми

 

34. Популярність

41.

Спокійне

життя

 

48.

Всебічний

розвиток

 

7. Ненормований

робочий

день

14. Дотримання

прав

держави і

людей

 

21.

Побудова

версій,

моделювання

ситуацій

28. Авторитет

 

35.

Нагородні

заохочення

 

42. Розширення

знань

 

49. Незалежність

 

ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ

І етап. При обробці анкети слід зважати на порядок розташування цінностей у відповідності до ознак певної групи:

  • суспільно значуща цінність професійної діяльності (СЗ)
  • ціннісні орієнтації, пов’язані із змістом праці (ЗД)
  • орієнтації, пов’язані із статусними досягненнями (СД)
  • орієнтації, спрямовані на результат праці (РП)
  • ціннісні орієнтації, що надають змогу розвитку особистості (РО)
  • орієнтації, пов’язані зі змогою застосування своїх здібностей, са-
  • моствердженням в професійній діяльності (СС)
  • ціннісні орієнтації, пов’язані з умовами праці (УП).

СЗ

ЗД

СД

РП

РО

СС

УП

ЗД

СД

РП

РО

СС

УП

СЗ

СД

РП

РО

СС

УП

СЗ

ЗД

РП

РО

СС

УП

СЗ

ЗД

СД

РО

СС

УП

СЗ

ЗД

СД

РП

СС

УП

СЗ

ЗД

СД

РП

РО

УП

СЗ

ЗД

СД

РП

РО

СС

Далі потрібно підрахувати кількість балів (загальна сума балів дорівнює 392) для кожного з типу цінностей, визначити її рангове місце та занести у таблицю результатів.

Цінності

СЗ

ЗД

СД

РП

РО

СС

УП

Кількість балів

 

 

 

 

 

 

 

Місце за значенням

 

 

 

 

 

 

 

 

Типи та характеристики ціннісних орієнтацій наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Типи ціннісних

орієнтацій

Перелік цінностей

Суспільно значущі (СЗ)

 

Користь людям; додержання прав держави і людей; служіння закону, його букві та духу; участь у перебудові суспільства; турбота про людей; значущість праці для суспільства; відповідальність.

Зі змістом праці (ЗД)

 

Розумове напруження, аналітичність, логічність; пропаганда законодавства; будувати версії, моделювати ситуації; робота з людьми; боротьба з порушниками закону; фізичне напруження, витривалість, воля; широкі контакти з людьми.

Орієнтації статусні (СД)

Престиж професії; цінується серед людей; влада над людьми; авторитет; популярність; підвищення по службі, роботі; керівництво людьми.

Орієнтації

на результат

праці (РП)

Успіх в житті; матеріальне благополуччя; стабільне майбутнє; хороші житлові умови; нагороди та заохочення; спокійне життя; громадське визнання.

Орієнтації

на розвиток

особистості

(РО)

Гармонійний розвиток; вдосконалення духовного світу; нові трудові вміння та навички; винахідництво, творчість; розвиток здібностей; розширення світогляду; всебічний розвиток.

Самоствердження

професійної

діяльності

(СС)

Реалізація особистісних можливостей; нестандартність мислення; можливість відстоювати власну думку; подо-лання труднощів; самовираження в праці; незалежність.

Умови праці

(УП)

 

Ненормований робочий день; робота в здоровому оточенні, атмосфері; робота в екстремальних умовах; подолання непередбачуваних труднощів; часта зміна видів діяльності; неспокійна, неритмова робота; нестандартність ситуації.

 

Враховуючи предмет нашого дослідження (професійні ціннісні орієнтації) ми розробили критеріальні оцінки, що стосуються трьохгруп орієнтацій; ЗД, РП, УП. Для оцінювання рівня сформованості професійних ціннісних орієнтацій у старшокласників (високий, середній, низький) були розроблені відповідні критерії.

Високий рівень — яскраво виражене прагнення (пошуково-активне ставлення) до професії що, здобувається. Активне вивчення з цією метою навчальної та іншої літератури, інформації про результати діяльності представників даного фаху. Самостійний пошук додаткової інформації, активна участь в роботі гуртків та інше.

Середній рівень — епізодичне, активно-пасивне ставлення до професії, що здобувається, участі в роботі наукових товариств, гуртків, клубів за інтересами. Вивчення спеціальної літератури, пошук додаткової інформації про спеціальність здійснюється нерегулярно, в роботі гуртків інших формах позаурочної роботи, семінарських, лабораторно-практичних занять активності не проявляє.

Низький рівень — байдужий до змісту, умов та результатів роботи  запедагогічним фахом. Важливий тільки диплом. Різні товариства, гуртки, клуби не відвідує. Від виконання практичних завдань ухиляється. Фаховою літературою не цікавиться. Пасивний на семінарських, практичних заняттях.

Категория: С/к "Побудова кар'єри" | Добавил: SerVic (26.02.2016)
Просмотров: 934 | Комментарии: 4 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 4
avatar
1 nadiamalahova16 • 18:37, 03.03.2016
1. 2,9,10
2. 2,3,7
3. вірність
4. жорстокість
5. 14
6. 1
7. 1
8. 1
9. 2
10. 3
11.
12. престижна-програміст
      прибуткова-програміст
      творча- художник
13. 2
14. 1, 4
15. 1
16. 3
avatar
1)1,11,4.
2)3.
3)Чесність.
4)Грубість.
5)6.
6)4.
7)1.
8)1.
9)1-3.
10)3.
11)1.
12)престижною: инженер-програмістприбутковою:працівник банку творчою:актриса,співак.
13)2.
14)1.
15)3.
avatar
3 sashamoiseenko100320000 • 19:16, 03.03.2016
1. 4,8,10
2. 3,1,4
3. Вірність
4. Поверхність
5. 2,6,8
6. 4
7. 1
8. 1
9. Брати шлюб - ні
    Мати згоду батьків - так 
    Мати не залежне від батьків житло - так
10. 2
11. 1
12. Престижна - журналіст
       Прибуткова- стиліст
       Творча - дизайнер 
13. 2 
14. 1,4,6
15. 3
16. 4
avatar
4 ninachrn • 15:06, 06.03.2016
1)1,5,8
2)2,3,7
3)Чесність
4)Нещирість
5)6
6)4
7)1
8)1
9)Брати шлюб - ні
    Мати згоду батьків - так 
    Мати не залежне від батьків житло - так
10)2
11)2
12) Престижна - архітектор
       Прибуткова- програміст
       Творча- дизайнер
13)2
14)2,4,6
15)1
16)3
avatar