Главная » Статьи » На допомогу учню

Крилаті вислови. Частина 3 (Л-Ц)
Лабіринт
Так у давнину звались палаци з багатьма заплутаними переходами і величезною кількістю кімнат, з яких важко було вибратися. Стародавні автори повідомляють про чотири лабіринти:
крітський, єгипетський (який, за Геродотом, мав близько 3 тис. кімнат), самоський та італійський. Розкопки дають підстави думати, що в основі цих розповідей лежали історичні факти. Найбільш відомий лабіринт збудований Дедалом для царя Кріту Міноса.
У сучасній мові слово це означає не тільки будову із заплутаними ходами, але й складну, заплутану ситуацію, відносини, з яких важко знайти вихід.
Лавровий вінок
Лавр - в античному світі дерево,   посвячене   Аполлонові. Оскільки Аполлон вважався богом-покровителем мистецтв, переможців на змаганнях (музичних, поетичних та ін.) нагороджували вінком з лаврових гілок (звідси слово "лауреат"). Звичай цей зберігся до нашого часу.
"Спочити на лаврах" - заспокоїтись на досягнутому; "пожинати лаври"- прославитися.
Лазар. Співати Лазаря
У Євангелії (Лука, 16, 20-21) є оповідання про жебрака Лазаря, який, покритий струпами, лежав коло воріт багача і радий був крихтам, що падали з чужого столу.
"Співати Лазаря" - прибіднюватись (жебраки співали пісню про Лазаря, намагаючись розчулити слухачів).
Лаконізм
Як свідчать стародавні автори, спартанці, що насолювали південно-східну частину Пелопоннесу - Лаконію, славилися своєю мовою: характерними рисами її були надзвичайна простота і небагатослівність. Звідси лаконізм - вміння висловлювати свої думки стисло і чітко.
Лаура
Ім'я коханої великого італійського поета доби Відродження франческо Петрарки (1304-1374). Ліричні твори Петрарки, викликані його почуттям до Лаури  (318  віршів),  становлять найціннішу частину літературної спадщини поета.
Любов Петрарки до Лаури символізує глибоке, самовіддане кохання.
Лебедина пісня
Вислів грунтується на повір'ї, начебто лебеді співають перед смертю. Виник цей вираз ще в давнину, зустрічається в одній з байок Езопа (VI ст. до н. е.).
Брем у "Житті тварин" свідчить, що лебідь перед смертю зітхає дуже мелодійно   ("голос   його   нагадує приємний звук срібного дзвону") і що це могло послужити основою для появи цитованого виразу.
Вживається у значенні: останній прояв таланту; ширше - останній вчинок у житті.
Легіон
У римській армії військова одиниця, кількісний склад якої змінювався від 3 до 10 тис. чоловік.
У переносному значенні - війська; величезна, незліченна кількість людей.
Легше верблюдові пройти крізь голчане вухо, ніж багатому увійти в царство небесне
Вираз походить з Євангелія (Матф., 19, 24; Лука, 18, 25). Деякі коментатори Євангелія вважають, що "верблюд" - це товстий корабельний канат, який у давнину робився з верблюжої вовни; інші, сприймаючи слово "верблюд" в його прямому значенні, під голчаним вухом розуміють одні з воріт в стіні Єрусалима, дуже вузькі і низькі. Скоріше всього, це давнє єврейське прислів'я, в якому кожне слово треба розуміти буквально; вказує на неможливість досягення чогось (Г. Дьяченко, Полньїй церков-нославянский словарь, М., 1900, стор. 209).
Лепта (вдовиці)
Вислів виник з євангельського оповідання про пожертвування в скарбницю єрусалимського храму;
щедрі внески багатих, які жертвують, не бідніючи, протиставлені тут скромному внеску бідної вдови, яка віддала все, що мала, - дві лепти (Марк, 12, 41-44; Лука, 21, 1-4). Лепта-дрібна монета у Стародавній Греції. Вирази "внести свою лепту", "лепта" зараз вживаються у значенні: посильна участь у чомусть.
Вислів "лепта вдовиці" має значення: внесок формально малий, але ве ликий своєю внутрішньою цінністю; вживається також іронічно.
Лета. Канути в Лету
У грецькій міфології Лета - ріка забуття в підземному царстві Аїді, з якої душі померлих пили воду і забували своє земне життя (Вергілій, Єнеїда, 6). Назва ріки стала символом забуття. Звідси виник вираз "канути в лету" - назавжди зникнути, піти в непам'ять.
Лицар без страху й догани
Так названо хороброго і великодушного французького рицаря П'єра дю Террайля Баярда (1476-1524) у книзі, що була озаглавлена: "Приятнейшая история, сочиненная честньїм слугой, о собьітиях й поступках, успехах й подвигах доброго рьіцаря без страха й упрека, славного сеньора Баярда..." (рік видання 1527). Проте дослідники вказують, що так само називали й видатного полководця Франції Луї Тремуйля (1460-1525).
Вислів уживається як характеристика людини з високими моральними якостями, мужньої і великодушної.
Лікарю, зцілися сам!
Євангельський вислів (Лука, 4, 23), що вживається в значенні: перш ніж осуджувати когось, виправся сам.
Ліхтар Діогена
Письменник III ст. н. е. Діоген Лаертський у творі "Життя, учення і думки знаменитих філософів", кн. 4, розповідає, що грецький філосов Діоген із Сінопа (IV ст. до н. е.) одного разу засвітив вдень ліхтар і, ходячи з ним по вулицях, говорив: "Я шукаю людину".
Вираз означає: спосіб шукання істини, шукання серед зіпсованого суспільства справжньої людини.
Лукуллівський бенкет
За свідченням Плутарха, римський .консул Люцій Ліціній Лукулл (близько 106-56 до н. е.) володів величезними багатствами і прославився розкішними бенкетами, про які не раз згадували його сучасники і пізніші автори.
Людина людині вовк
Слова з комедії "Віслюки" староримського   письменника   Плавта (близько 254-184 до н. е.).
Вживається як формула крайнього егоїзму.
Люцифер
Люцифер (лат.- світоносець) - ангел, що повстав проти бога і був скинутий з неба. У середні віки - одно з імен сатани, володаря пекла.
Світова поезія неодноразово використовувала образ Люцифера для втілення мотивів богоборства і протесту проти деспотизму релігійних авторитетів ("Втрачений рай" Дж. Мільтона, "Каїн" Дж. Байрона, частково "Демон" М. Ю. Лєрмонтова).
У сучасній літературній мові слово набуло також значення: нечиста сила (у формі "люципер" вживається як лайка).
Мадонна
Так звуть католики матір Ісуса Христа. Численні зображення мадонни з дитиною на руках сприяли тому, що слово це стало вживатись у переносному значенні для характеристики молодої, чистої, ніжної жінки, люблячої матері. Всесвітньо відомі зображення Мадонни, що належать великим італійським художникам доби Відродження Леонардо да Вінчі ("Мадонна з квіткою", "Мадонна в гроті"), Рафаелю ("Сікстинська мадонна"), славетному іспанському художнику Мурільйо та ін.
Манна небесна
За біблійним міфом, манна - їжа, яку Бог посилав іудеям кожного ранку з неба протягом сорока років, поки вони йшли пустелею в землю обітовану (Ісход, 17, 14-16). Легенда має до певної міри реальну основу: в пустелі росте їстівний лишайник, плоди якого-дрібні білі кулькі, схожі на крупу - споживалися місцевими жителями.
Вираз "манна небесна" вживається у значенні: несподівано одержані життєві блага; "чекати, як манни небесної" - чекати з нетерпінням; "живитися манною небесною" - існувати надголодь.
Мартиролог
Так звалися збірники релігійних оповідань про християнських мучеників (грецьк. мартирос - свідок, мученик; логос - слово). Цей вид церковної літератури був особливо поширений у середні віки. У переносному значенні: перелік пережитих кимось страждань, переслідувань.
Маслинова гілка
У біблійному міфі про всесвітній потом Ной, який рятувався з сім'єю і тваринами в ковчезі, бажаючи довідатись, чи вже спала вода, випустив голубку. Через сім днів голубка повернулася з маслиновою гілкою в дзьобі;
по цьому Ной довідався, що вода спадає (Буття, 8, 7-11) і на землі знову настає спокій.
У греко-римсьскому світі маслинова гілка - атрибут богині.
Маслинова гілка - емблема миру і спокою.
Мекка
Місто в Аравії, яке вважається батьківщиною Мохаммеда, легендарного засновника ісламу (релігії мусульман). Мекка - головне місце паломництва віруючих, де знаходиться священний храм мусульман Кааба.
У переносному значенні Мекка - місце поклоніння.                 .
Мельпомена
Мельпомена (по-грецьки "співаюча") - муза трагедії (спочатку вважалась музою пісні взагалі, потім пісні сумної). Мельпомена зображувалась у вигляді високої жінки з пов'язкою на голові, у вінку з виноградного листя, в театральній мантії, на котурнах, з трагічною маскою в одній руці і з мечем або палицею в другій.
У переносному значенні Мельпомена - театр взагалі або уособлення трагедії, як жанру. "Слуги мельпомени" - актори,
Месія
У віруваннях іудеїв "спаситель", який начебто буде посланий богом для знищення зла на землі і встановлення "царства божого". Уявлення про месію як про "божественного суддю живих і мертвих" лягло в основу вчення про Христа.
Метаморфози
Поема Овідія (43 до н. е. - 17 н. е.), в якій розповідається про різні перетворення богів. Вона сприяла поширенню цього слова в значенні: перетворення (взагалі).
Місце під сонцем
За свідченням дослідників, цей вислів зустрічається вже у Б. Паскаля (1623-1662), хоч, можливо, авторство і не належить йому. Паскаль пише:
"Ця собака моя, - говорили ці бідні діти, - це моє місце під сонцем; ось початок і образ захоплення всієї землі". З відмінним значенням - "право на існування" - вислів цей вживається у Беранже і Бальзака. Пізніше він набув політичного спрямування: боротьба за місце під сонцем означала боротьбу за перерозподіл світу.
Мовчання - знак згоди
Вираз походить з комедії "Євнух" римського драматурга Теренція (185- 159 до н. е.): "Хто мовчить, той достатньо схвалює".
Подібні вислови зустрічаються також у старогрецьких трагіків V ст. до н. е. Софокла і Евріпіда, у римського філософа І ст. н,. е. Сенеки та в інших авторів.
Монтеккі і Капулетті
Два ворогуючих роли у трагедії В. Шекспіра "Ромео і Джульєтта" (1597). Прізвища ці вживаються на означення людей, сімей, партій, що є непримиренними ворогами.
Моцарт і Сальері
Назва трагедії О. С. Пушкіна (в рукописі - "Заздрощі"), написаної у 1830 р.
У п'єсі Моцарт - уособлення величезної обдарованості, яка немислима без доброти, чистоти помислів, благородства. Сальєрі, що смертельно заздрить Моцартові, отруює його.
Імена ці вживаються для позначення двох протилежних людських характерів, один з яких - благородний, спрямований до високої мети, другий - заздрісний, злочинний.
Мудрі, як змії, і кроткі, як голуби
Євангельський образ. Переклад тексту не зовсім точний: в 10-й главі Євангелія від Матфія говориться:
"Будьте без фальшу, як голуби".
У сучасній літературній мові найчастіше вживається з негативним забарвленням на позначення фальшивої доброчесності, фарисейського смирення.
Муза
Музи - у грецькій міфології спочатку богині співу, пізніше богині по­езії, мистецтв, наук; сестри Аполлона. Вони сповнюють митців натхненням, але тих, хто насмілюється змагатися з ними, суворо карають. Кожна з дев'яти муз (Кліо, Евтерпа, Талія, Мельпомена,   Терпсіхора,   Ерато, Полігімнія, Уранія і Калліопа) сприяє розвитку певного виду мистецтва або науки. Місце їх перебування - гори Парнас і Гелікон. Музи зображуються як юні, красиві жінки з натхненними обличчями, що тримають в руках атрибути свого мистецтва.
У переносному значенні муза - натхнення.
Музика сфер
Вираз належить грецькому математикові і філософу Піфагору (VI ст. до н. е.). За уявленнями піфагорійців, Планети, рухаючись у небесних сферах, породжують гармонійні тони, які зливаються у прекрасну музику.
У переносному значенні "музика сфер" - гармонія буття, найвища злагодженість в усьому.
Муки Тантала
Тантал - герой популярного грецького міфа, син Зевса. Любимець богів, він мав право перебувати на Олімпі. Одного разу Тантал образив богів, за що був скинутий в Аїд, де терпів страшні муки. Тантал стояв по горло у воді, але його весь мучила спрага: коли він хотів напитися, вода відступала. Гілка з плодами відхилялася щоразу, коли голодний Тантал простягав до неї руку.
У переносному значенні "муки Тантала" - нестерпне страждання від усвідомлення близькості, бажаної мети і неможливості її досягти.
Мученик
Так називали людей, які своєю кров'ю нібито засвідчували істинність християнської віри.
У переносному значенні - людина, яка зазнала багато мук, страждань.
Над розбитим коритом
"Казка про рибака та рибку" (1833) О. С. Пушкіна закінчується тим, що вередлива баба, яка вимагала все нових і нових багатств і влади, волею чарівниці - золотої рибки знову опиняється' біля свого старого, розбитого корита - єдиного її "багатства" на початку казки.
У переносному значенні "залишитися над розбитим коритом" - зазнати краху.
На землі мир і в человецех благоволеніє
Вислів походить з 2-І глави Євангелія від Луки. Там він означає гармонію в людському суспільстві.
У сучасній мові цитується переважно з іронічним забарвленням.
На крилах пісень
Так зветься вірш Г. Гейне з циклу "Ліричне інтермеццо" (1823):
Тебе, моя любко єдина,
На крилах пісень понесу
Над Ганг, - там розкішна країна,
Там знаю долину-красу.
Таку ж назву має збірка поезій Лесі Українки (1893).
Вживається у значенні: линути кудись поетичною мрією.
Наріжний камінь
Вираз походить з Біблії (Книга пророка Ісайі, 28, 16). Інколи цитується; старослов'янською мовою:
"Камень, егоже небрегоша зиждущии, сей бьість в главу угла: от господа бьість сей, й енсть дивен во очесех наших". У наш час цей вираз вживається із значенням: основа, головна ідея.
На сьомому небі
Грецький  філософ Арістотель (384-322 до н. е.) у праці "Про небо" вживає цей вислів при поясненні будови неба. За його уявленнями, небо складається з семи нерухомих кришталевих сфер, до яких прикріплені зірки і планети (про сім небес згадується також у різних місцях Корану;
самий Коран був начебто принесений ангелом з сьомого неба).
Вираз вживається на позначення найвищої міри радості, щастя, блаженства.
Не знають, що творять
Вислів з Євангелія: "Отче! Прости їм, бо не знають, що творять" (Лука, 23, 24).
Вживається для характеристики людей, які не передбачають поганих наслідків своїх вчинків або слів.
Нектар (і амброзія)
Нектар і амброзія - напій та їжа богів, які давали безсмертя і вічну юність.
У переносному розумінні нектар і амброзія є синонімами солодощів, благоухання і насолоди, а також означають вишукані напої та страви.
Нема пророка в своїй країні
Євангельський вислів: "Несть пророка в отечестве своем" (Матф., 13, 57; Марк, 6, 4; Лука, 4, 24; Iоанн, 4, 44).
Він має таке переносне значення:
люди охоче прислухаються до слів сторонніх осіб і зовсім не цінять навіть найрозумніших думок, якщо вони належать близьким.
Не можна двічі увійти у ту саму річку
Вислів належить одному з основоположників діалектики: грецькому філософу-матеріалісту Гераклітові з Ефеса (близько 530-470 до н. е.). Відомий у передачі Платона ("Кратіл"):
"Геракліт говорить, що все рухається і ніщо не стоїть, і, уподібнюючи існуюче течії річки, додає, що двічі в одну і ту ж річку увійти неможливо".
Не одним хлібом живе людина
За біблійним міфом, з цими словами Мойсей звернувся до іудеїв після того, як бог дав йому скрижалі із заповідями: "...Не одним хлібом живе людина, але всяким словом, що виходить із уст господа" (Второзаконня, 8, 3). Цей вислів повторюється і у Євангелії (Лука, 4, 4; Матф., 4, 4), де він приписується Христові, що розмовляє в пустині з дияволом. Значення виразу: людина не може обмежитися лише задоволенням матеріальних потреб; задоволення духовних запитів не менш важливі для неї.
Пенати
У Стародачвньому Римі боги-охоронці домашнього вогнища, культ яких був' пов'язаний з обожнюванням предків (кожна римська сім'я мала кількох таких богів-покровителів).
У переносному значенні пенати - рідний дім.
Первородний гріх
В іудейській  і християнській релігіях - гріх Адама і Єви, "перших людей" на землі, що, порушивши заповідь бога, з'їли плід з дерева пізнання добра і зла, чим накликали божий гнів на все людство.
Цей вираз набув переносного (іронічного) значення: тяжкий злочин.
Перейти Рубікон
В оповіданнях Плутарха, Светонія та інших античних авторів зазначається, що в 49 р. до н. е. Юлій Цезар, порушивши заборону римського сенату, перейшов зі своїми військами річку Рубікон, що відокремлювала Умбрію від Північної Італії, Після цього почалася громадянська війна, в ході якої Цезар оволодів Римом.
У переносному значенні: зробити безповоротний крок, рішучий вчинок.
Перекувати мечі на рала
Біблійний вираз: "І судитиме [слово боже] народи, й каратиме багато племен; і перекують мечі свої на рала і списи свої на серпи; не здійме меча народ на народ і не будуть більше воювати" (Книга пророка Ісайі, 2, 4).
У сучасній літературній мові "перекувати мечі на рала" - розброїтися, відмовитися від войовничих намірів.
Переоцінка цінностей
Вираз із книги німецького філософа Ф. Ніцше "Воля до влади. Спроба переоцінки всіх цінностей" (1895).
Вживається у значенні: докорінний перегляд переконань, ревізія поглядів, теорій, що досі не викликали заперечень. •
Пігмеї
В "Іліаді" Гомера розповідається про міфічне плем'я карликів - пігмеїв, що нібито живуть на південному березі Океану і кожної осені воюють з журавлями, які прилітають у їх країну. В антропології і етнографії пігмеї - це термін, умовне позначення низькорослих народів Центральної Африки.
Гомерівський образ покладено в основу переносного значення цього слова- нікчемні, жалюгідні людці.
Пізнай самого себе
Напис на храмі Аполлона в Дельфах. Авторство виразу приписується одному з семи мудреців Стародавньої Греції (Фалесу, Хілону та ін.). Ця думка зустрічається і в Сократа (469-399 до н. е.).
Пілат
Понтій Пілат - римський намісник Іудеї, що (за євангельською легендою) видав юрбі Ісуса Христа на розп'яття.
У переносному значенні - нещира людина, що своєю бездіяльністю свідомо сприяє злочинові; жорстокий лицемір.
Пісня пісень
Назва біблійної книги, написаної нібито староєврейським царем Соломоном (993-953 до н. е.). Цей твір, в основі якого лежать староєврейські весільні пісні, у високопоетичній формі уславлює почуття кохання.
Набувши переносного значення, цей вираз вживається для характеристики найбільш довершеного твору або прекрасних наслідків діяльності людини.
Плебеї
Неповноправні громадяни в Стародавньому Римі (від латинського plebs - простий народ).
Набувши переносного значення, це слово в сучасній мові характеризує нижчі верстви населення у суспільстві, а також людей з невибагливими, грубими смаками.
Плеяда
У старогрецькій міфології Плеяда
- сім сестер (дочки Атланта і Океаніди Плейони), яких боги перетворили в сузір'я.
У переносному значені (група видатних людей) це слово було вжите ще в III ст. до н. е. на визначення семи видатних старогрецьких драматургів. "Плеядою" називалася також французька поетична школа часів Відродження (XVI ст.), до складу якої входило сім поетів-гуманістів на чолі з П. Ронсаром і Ж. Дю Белле.
В наш час переносне вживання цього слова не пов'язане з певною кількістю.
Плоть і кров
За. біблійним міфом, Адам після створення Єви з його ребра сказав:
"Це кость від кості моєї і плоть від плоті моєї" (Буття, 2, 23).
Цей  вислів широко вживається в різних варіантах у переносному значенні, характеризуючи кровну і духовну близькість між людьми, а також органічні зв'язки з чимось.
Побити камінням
Побивання камінням - у Стародавній Іудеї спосіб розправи з людьми, які скоїли тяжкий злочин. Юрба також побивала камінням пророків, що закликали людей до праведного життя.
У переносному значення "побити камінням" - по-звірячому розправитися з людиною; дуже різко засудити когось.
Повертається на круги своя
Цитата з Біблії: "Йде на південь і повертає на північ, крутиться, крутиться на ходу своєму вітер, і на круги своя повертається вітер" (Екклезіаст, 1, 6). Значення вислову: все повторюється.
Поклонятися чужим богам
Вислів походить з біблійної Книги псалмів: "Хай не буде в тебе чужого бога і не поклоняйся богові чужоземному" (Псалом, 81, 9).
У переносному значенні: зрадити свої переконання; служити неправді.
Попіл Клааса б'є в серце
Вираз, що неодноразово повторюється   в   романі   видатного бельгійського письменника Ш. де Костера "Легенда про Уленшпігеля" (1867). Тіль Уленшпігель, син спаленого на вогнищі Клааса, носить на грудях мішечок з попелом батька. Він клянеться помститися вбивцям і віддати всі сили визволенню своєї батьківщини - Фландрії: "Попіл Клааса б'є в моє серце. Смерть панує над Фландрією і в ім'я папи косить найсильніших чоловіків і найкрасивіших дівчат. Права Фландрії розтоптано, її вільності відібрано, голод гризе країну... Якщо Фландрії не прийти на допомогу, вона загине".
У переносному вживанні цей вираз означає нагадування про важливий обов'язок; заклик до помсти.
Посіяти зуби дракона
Вислів походить з грецького міфа про Кадма. Оракул наказав Кадмові заснувати місто там, куди його приведе корова, яку він побачить при виході з храму. Корова привела Кадма до джерела, яке охороняв дракон. Кадм убив дракона і посіяв його зуби. Із зубів виросли озброєні воїни - спарти (тобто "посіяні"). Воїни напали на Кадма, але коли герой, за порадою богині Афіни, жбурнув між них камінь, вони почали битися один з одним. П'ятеро воїнів, що залишилися живими, допомогли Кадмові побудувати цитадель Кадмею, навколо якої пізніше виросло місто Фіви.
Вираз "посіяти зуби дракона" вживається у двох значеннях: виростити воїнів, богатирів; посіяти ворожнечу, усобиці.
Сади Семіраміди
Висячі сади Семіраміди -- одно з "семи чудес" у стародавньому світі (споруд, які вражали сучасників своєю величчю). Семіраміда - легендарна ассірійська цариця, про яку згадують грецькі історики (Діодор та ін.). У переносному  значенні      "сади Семіраміди" - щось прекрасне. грандіозне, величне.
Самсон і Даліла
Самсон - герой біблійної легенди, ізраїльтянин,  що   одружився   з Далілою, дівчиною з ворожого племені філістимлян. Самеон мав надзвичайну силу, що страшила загарбників-філістимлян. Даліла, яка вивідала, що сила Самсона міститься у його волоссі, під час сну обстригла свого чоловіка і віддала його в руки філістимлян. Полоненому Самсону викололи очі. Та коли у нього відросло волосся, відновилася його чудесна сила, і він зруйнував будівлю, в яку його ув'язнили. Під руїнами загинуло багато ворогів і сам герой.
У переносному значенні Самсон - полонений  велетень;  Даліла - підступна жінка.
Сарданапал
За староперською легендою, Сарданапал - останній цар Ассірії. Ім'я це вживається як синонім до слова "деспот".
Сардонічний сміх
Походження цього виразу, що зустрічається ще в Гомера ("Одіссея", 20, 302), коментатори з найдавніших часів пов'язують з островом Сардінія;
він виник від назви місцевої отруйної рослини (Sardonia herba). Люди, що споживали цю рослину, вмирали. При цьому їхні обличчя спотворювалися гримасами, схожими на сміх.
Вислів уживається в значенні: злобний, жовчний, їдкий, дошкульний сміх.
Сатрап
Правитель провінції в Мідії, Персії і державі Олександра Македонського (грецьк. "сатрапус" від мідійського "хшатрапаван" - охоронець області). Будучи намісником голови держави, сатрап мав усю повноту адміністративної і судової влади.
У переносному значенні сатрап - деспотичний самодур-адміністратор.
Світова скорбота
Автором виразу є німецький письменник-романтик Жан-Поль (Ріхтер), який вжив його в незакінченому творі "Селіна" (1825). Пізніше великий німецький поет Г. Гейне цим виразом схарактеризував картину французького художника П. Деляроша "Олівер Кромвель перед труною Карла І" ("З виставки картин 1831 р.").
У переносному значенні "світова скорбота" - крайній песимізм. У літературознавсті виразом цим характеризують типові для ряду письменників кінця XVIII -- початку XIX ст. песимістичні настрої.
Світоч. Світило
Переносне вживання слів "світоч", "світило" в значенні "велика, мудра людина" знаходимо ще в біблійній Книзі пророка Даніїла: "Розумні сяятимуть неначе світила на небі..., неначе зорі, во віки віків" (12, 3). "Світочами світу" називав Ісус своїх учнів (Матф., 5, 14).
Англійський поет Е. Арнолд свою поему про Будду назвав "Світило Азії, або велике зречення" ("Тhe light Аsіа, оr great renunciation", 1879).
Своя своїх не познаша
Євангельський вираз: "Прийшов [Іоанн] до своїх і свої його не прийняли" (Іоанн, 1, 11). Часто цитується старослов'янською мовою: "Своя своя [своїх] не познаша".
Вживається з іронічним значенням при розповіді про якесь непорозуміння (завдяки співзвучності слів "познаша" і "пізнали").
Святая святих
Так у Біблії називається та частина єрусалимського храму, де зберігався ковчег із заповідями, які бог нібито дав Мойсееві. У "святую святих" міг входити тільки первосвященник (головний жрець) один раз на рік.
У  переносному  вживанні - найбільша святиня.
Сезам, одчинись!
Вислів з арабської казки "Алі Баба і сорок розбійників", яку включив перший французький перекладач арабських казок А. Галлан у свій переклад (1704-1708) збірника "Тисяча й одна ніч". За допомогою цих слів розбійники відчиняли двері в зачаровану печеру з величезними багатствами.
У переносному значенні - ключ до здійснення заповітної мрії; іноді також - приємна несподіванка.
Сивіла.
Читати Сивілині книги
У стародавньому світі сивілами називалися жінки-пророчиці. Особливо відома Кумська сивіла, з пророцтв якої були складені так звані "Сивілині книги". Висловлювання, що в них містилися, тлумачила ціла колегія жерців-.
У переносному значенні "читати Сивілині книги" - розмірковувати про майбутнє.
Сильні світу цього
Біблійний вислів: "Не надійся на князя і на сильних світу цього" (Псалом 118).
Сильні світу цього - ті, хто має владу.
Синій птах
Назва  п'єси-казки    (1908) бельгійського письменника М. Метерлінка (1862-1949). Синій птах - "таємниця речей і щастя", яку шукають діти селянина-бідняка.
Крилатим цей вираз став після блискучої постановки п'єси Метерлінка Московським Художнім театором у 1908 р. Синій птах - символ невловимого щастя.
Сізіфова праця
В  11-й пісні поеми Гомера "Одіссея"    розповідається    про корінфського царя Сізіфа, що за образу богів був засуджений Зевсом на тяжку кару: він вічно мусив піднімати на гору великий камінь, який щоразу скочувався униз.
Вираз "сізіфова праця" в переносному значенні - безплідна, важка, нескінченна робота - вперше вжив староримський поет Пропорцій (І ст. до н. е.).
Сіль землі
У Так званій "нагірній проповіді" Христос звертається до своїх учнів з такими словами: "Ви сіль землі. Якщо ж сіль втратить силу, то чим зробиш її солоною? Вона не потрібна ні на що, її тільки викинути геть на попрання людям" (Матф., 5, 13).
"Сіль землі" - кращі люди свого часу.
Скрижалі
За   біблійною  легендою,   на кам'яних плитах (скрижалях) були написані заповіді, які бог дав Мойсееві на горі Сінай (Ісход, 24, 12).
У переносному значенні скрижалі - заповіт, твір, насичений великими ідеями; "бути записаним на скрижалі історії" - здобути безсмертя, увічнення.
Скриня Пандори
Вирішивши помститися людям, яким Прометей приніс вогонь з неба, Зевс звелів богам створити прекрасну і красномовну, але хитру і підступну дівчину Пандору. Зевс, віддавши її заміж за Епіметея - брата Прометея, подарував їй скриню, в якій були замкнені всі людські пороки, нещастя і хвороби. Незважаючи на заборону, Пандора з цікавості відчинила скриню і випустила на волю всіх лиха, що їх до нині терпить людство. На дні скрині лишилася сама надія.
У переносному вживанні "скриня Пандори" - вмістилище зла, лиховісний дар.
Скупий рицар
Герой однойменої трагедії (1836) О. С. Пушкіна - втілення жадоби до грошей і розтлінної влади золота.
Смертний гріх.
Сім смертних гріхів
Смертний гріх - найтяжчий, за релігійними уявленнями, гріх. Його не можна спокутувати, він вічно карається в "загробному житті". Вираз походить з тексту Першого соборного послання Іоанна Богослова ("Є гріх смертний...", 5, 16). За церковною догматикою, існувало сім смертних гріхів: заздрощі, скупість, розпуста, ненажерливість, гордощі, зневіра, гнів.
У переносному значенні "смертний гріх" - найтяжчий злочин.
Содом і Гоморра
Староєврейські міста; за біблійним міфом, зруйновані богом за гріхи їхніх мешканців (Буття, 19, 24-25). У переносному значенні - розпуста; безладдя, хаос.
Соляний стовп
За біблійною легендою, перед знищенням Содома ангели попередили праведника Лота, щоб він негайно йшов з міста, не оглядаючись. Але дружина Лота переступила цю заборону, за що її було перетворено на соляний стовп.
У переносному вживанні "соляний стовп" - непорушність; "перетворитись на соляний стовп" - завмерти від несподіванки, подиву, обурення.
Спалити кораблі
Вислів походить з книги старогрецького письменника Плутарха (44-126 н. е.) "Про доброчесність жінок", де розповідається про те, що троянки після падіння Трої відрізали шлях відступу своїм чоловікам, спаливши їхні кораблі.
У переносному значенні - рішуче порвати з минулим, стати на новий шлях.
Спати сном праведника
Вираз пов'язаний з неодноразовими згадками в Біблії про спокійний сон людей, які ведуть чесне, праведне життя (наприклад, у Притчах Соломона в повчаннях синові:"Коли лягатимеш спати, не будеш боятися, і коли заснеш, сон твій буде солодкий", З, 24).
У сучасній мові це образна характеристика духовних лінощів; використовується також як іронічне визначення міцного сну.
Спинись, хвилино!
Вигук Фауста, героя однойменної трагедії Й. В. Гете (1749-1832). Передчуваючи здійснення мрії свого життя, Фауст каже:
Коли б побачив, що стою
 З народом вільним в вільному краю,
Я міг би в захваті гукнути:
Спинись, хвилино, гарна ти!
Чи ж може вічність поглинути
Мої діла, мої труди?
Провидячи те щасне майбуття,
Вкушаю я найвищу мить життя.
 (Переклад М. Лукаша)
Страх божий
Слова з біблійної книги Псалтир:
"Страх господень чистий,  існує вічно"! (Псалом 19, 9).
Стріла Амура
У староримській міфології Амур - бог кохання (те ж, що у стародавніх греків Ерос). Золоті стріли Амура, потрапляючи в серце людини (чи бога), запалюють любов.
У переносному вживанні "вразити стрілою Амура" - викликати любов, прихильність.
Суєта суєт
Біблійний вираз, який приписується Соломону (Екклезіаст, 16 2). Значення вислову: дріб'язкові житейські турботи; марнота.
Сцілла і Харібда
За старогрецькими міфами, на скелях по боках Мессінської протоки жили дві потвори - Сцілла і Харібда, що нападали на мореплавців і пожирали їх (Гомер, Одіссея, 12).
У переносному вживанні вираз "між Сціллою і Харібдою" означає: опинитися між двома ворожими силами, бути під подвійною загрозою.
Таємне стане явним
Євангельський вираз: "Нема нічого таємного, що не стало б явним" (Марк, 4, 22; Лука, 8, 17).
Тартюф
Герой однойменної комедії (1669) видатного французького драматурга Мольєра, ханжа і лицемір. Ім'я це вживається для позначення людей такого типу.
Творити на свій образ і подобу
Вираз із біблійної легенди про створення людини: "І сказав бог: створимо людину на образ наш, на подобу нашу" (Буття, 1, 26).
Значення вислову: уявляти, створювати щось, виходячи з власних ідеалів.
Тернистий шлях
Цей вислів пов'язаний з латинським прислів'ям "Per aspera ad astra!" ("Через терни до зірок!") і з численними згадками в Євангелії про терни як символ мучеництва, фізичних і духовних страждань.
Значення виразу: життя, повне нещасть, перешкод, тяжких переживань;
"йти тернистим шляхом" - наражатися на перешкоди.
Терновий вінок
Євангельський   вираз.   Воїни римського намісника Іудеї Пілата перед тим як розп'яти Христа, "сплівши вінець із тернини, поклали йому на голову, і дали йому в правицю тростину, і, стаючи перед ним на коліна, насміхалися з нього..." (Матф., 27, 29-30).
У переносному значенні -страждання, мучеництво.
Тисяча і одна ніч
Популярний збірник арабських казок (об'єднує понад 300 творів), що склався в XIV-XV ст. Казки ці, повні фантастичних пригод, розповідала халіфові Шахріяру Шахразада, дочка його візира, протягом 1001 ночі.
Вживається на означення надзвичайних, неймовірних пригод.
Титан. Титанічна боротьба
У старогрецькій міфології титани - божества, діти Геї (землі) і Урана (неба), що повстали проти олімпійців, очолюваних Зевсом, але були переможені.
У переносному вживанні титан - людина виняткового розуму і обдарованості; титанічний - величезний; "бій титанів" - боротьба велетенських сил.
Тіртей
Старогрецький поет VII-XI ст. до н. е. Уславився своїми закликами до єдності співвітчизників, оспівував хоpобрість спартанських воїнів. Писав також маршові воєнні пісні.
У переносному значенні - співець доблесті й героїзму.
Торквемада
Т. Торквемада (1420-1498) - перший "великий інквізитор", автор кривавого кодексу інквізиції і процедури інквізиційного суду. Жорстокий переслідувач "єретиків", Торквемада послав на вогнище кілька тисяч чоловік.
У переносному значенні - бездушний кат, фанатичний бузувір.
Точка опори
Великий старогрецький фізик і математик Архімед (287-212 до н. е.) вважається автором гордої заяви:
"Дайте мені місце, де я міг би стати (точку опори), і я зрушу землю". У творах Архімеда цього вислову нема.
Вираз набув переносного значення: вирішальна умова, підстава, вихідні позиції; "втратити точку опори" - втратити певність.
Тридцять срібняків
За євангельською легендою, один з дванадцяти апостолів (учнів Христа)- Іуда видав свого вчителя первосвященникам, за що одержав від них тридцять срібняків (Матф., 26,15).
У переносному значенні "тридцять срібняків" - ціна зради.
Тримати камінь за пазухою
Вираз походить з п'єси староримського   письменника   Плавта (близько 254-184 до н. е.) "Комедія про глечик" (дія 2, сцена 2). Головний персонаж комедії, скупий Евкліон, який знайшов глечик із золотом, не довіряє своєму сусідові Мегадору, що сватає його дочку:
...Пащу розкрив на золото!
Показує хліб у одній руці,
а камінь тримає у другій.
У переносному значенні - приховувати недобрі наміри.
Трістан та Ізольда
Герої середньовічного французького рицарського роману, в якому розповідається історія трагічної любові Ізольди, дружини корнуоллського короля, до його небожа і васала Трістана.
У переносному значенні Трістан та Ізольда - люди, охоплені високим, незборимим почуттям.
Троянський кінь
Величезний дерев'яний кінь, збудований греками за порадою Одіссея після тривалої безуспішної облоги Трої.  Всередині  коня сховалося декілька воїнів, а решта грецького війська відпливла від міста на своїх кораблях. Троянці повірили в те, що облогу знято, і перенесли коня в місто. Вночі воїни вийшли з коня і відкрили ворота Трої війську, що повернулося. Троя була переможена і зруйнована.
У переносному вживанні - підступний дарунок ворогам, обманні дії.
Тьма єгипетська
Одна з так званих "кар єгипетських", насланих, за біблійним переказом, на Єгипет за знущання над іудеями: "І сказав господь Мойсееві: простягни руку твою до неба, і нехай буде тьма на землі Єгипетській, темрява, в якій ходитимуть помацки. І простяг Мойсей руку свою до неба, і стала густа темрява по всій землі Єгипетській три дні"(Ісход, 10, 21-22).
Вислів уживається в значенні: безпросвітна темрява.
Тьма кромішна
Вираз неодноразово зустрічається в Євангелії, наприклад: "А негідного раба викиньте в тьму кромішну; там буде плач. і скрегіт зубів" (Матф., 25, З0).  Тьма  кромішна  (буквально "зовнішня пітьма": "кроме" -старослов'янською мовою "зовні") - цілковита темрява.
У переносному вживанні - неосвіченість, незнання.
Умивати руки
У Біблії розповідається про староєврейський ритуальний звичай умивати руки на знак непричетності до участі в якійсь дії (злочині): "Хай умиють руки свої... І промовлять, і скажуть: руки наші не пролили цієї крові, і очі наші не бачили" (Второзаконня, 21, 6-7). Широкої популярності цей вислів набув у зв'язку з євангельською легендою, за якою римський намісник Іудеї Понтій Пілат, віддавши на вимогу юрби Христа на розп'яття, "умив руки перед народом і сказав:
неповинний я в крові праведника цього" (Матф., 27, 24).
Значення виразу: ухилятися від відповідальності.
У поті чола
Біблійний вираз. Бог, виганяючи Адама з раю, сказав йому: "В поті чола твого їстимеш хліб" (Буття, 3, 19).
У переносному значенні - добувати щось тяжкою працею, з великими труднощами.
Усі жанри хороші, крім нудного
Вислів французького письменника Вольтера з передмови до комедії "Блудний  син"  (1738).  Вольтер підкреслював необхідність утвердження нового в мистецтві, обстоював рівноправність різних жанрів літератури.
Усьому свій час, і кожна річ має пору під небом
Слова з біблійної книги Екклезіаст, або проповідник, авторство якої приписується староєврейському царю Соломону (X ст. до н. е.).
Зміст виразу: плинність життя; невідворотність смерті.
Утопія
Скорочена назва твору англійського філософа-гуманіста Т.  Мора (1478-1535)"Золота книга, така ж корисна, як і забавна, про найкращий лад держави і про новий острів Утопію" (1516), де змальоване ідеальне - за уявленнями автора - суспільство. Слово "утопія" означає: неіснуюче місце; місце, якого нема.
У розмовній мові утопія - нереальний, необгрунтований план; фантазія, вимисел.
Факти - вперта річ
Цей вираз став крилатим після виходу в світ англійського перекладу (1749) роману французького письменника А. Р. Лесажа (1668-1747) "Історія Жіль Бласа". До цього подібний   вираз   зустрічався   у "Рільництві" (1747) англійського письменника Елліота.
Фарисеї
Представники релігійно-політичної секти в Іудеї у II ст. до н. е. - перших століттях н. е. Фарисеї відзначалися крайнім фанатизмом і дріб'язково-ретельним  виконанням правил зовнішнього благочестя. Про фарисеїв часто згадує Євангеліє, наприклад:"Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що поїдаєте доми вдів і лицемірно довго молитесь" (Матф., 13, 14).
У переносному значенні - дворушники, ханжі, лицеміри.
Феміда
У старогрецькій міфології - богиня права і закону. Зображалася з мечем у одній руці і терезами в другій, а також з пов'язкою на очах (символ безсторонності).
У сучасній літературній мові Феміда - синонім правосуддя.
Фенікс
Міф про фенікса виник у давній Аравії, а потім поширився в Єгипті і Греції. Існує кілька варіантів міфа. За одним з них, фенікс - орел з пір'ям вогненно-червоного й золотого кольорів - раз на 500 років прилітав у храм єгипетського бога сонця Ра. Там він спалював себе на вогнищі і знову молодим відроджувався з попелу.
У переносному значенні фенікс - символ вічного оновлення, безсмертя.
Фіговий листок
За біблійною легендою, після того як Адам і Єва з'їли плід з дерева пізнання добра і зла, вони пізнали свою голизну і зробили собі пояси з фігового листя, щоб прикрити її (Буття, 3, 7).
У переносному вживанні "фіговий листок" - благопристойне прикриття ганебних вчинків.
Філіппіка
Філіппіками називалися гнівні виступи афінського оратора Демосфена (IV ст. до н. е.) проти ворога афінської демократії царя Македонії Філіппа. Промови Демосфена були зразками ораторського мистецтва. Ціцерон назва філіппіками свої виступи, спрямовані проти консула Марка Антонія.
У переносному значенні - гнівна обвинувальна промова.
Цап відбувайло
Біблійний вираз (Левіт, 16, 21-22), що походить з опису особливого староєврейського обряду покладання гріхів усього народу на живого цапа. Вживається в значенні: людина, на яку постійно звалюють чужі провини, той, хто несе відповідальність за інших.
Категория: На допомогу учню | Добавил: SerVic (12.12.2015)
Просмотров: 2320 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar