Главная » Файлы » Акмеологічний підхід

Діагностичні методики визначення сформованості акмеологічної компетентності вчителя
03.02.2016, 20:52
ДІАГНОСТИЧНІ МЕТОДИКИ
 
1. ДІАГНОСТИКА ЗАГАЛЬНОГО РІВНЯ КОМУНІКАБЕЛЬНОСТІ
(ЗА В.Ф. РЯХОВСЬКИМ)
 
      Інструкція.  За  кожну  відповідь  «так»  нараховується  2  бали,  «інколи» – 1 бал, «ні» – 0 балів.
 
Опитувальник
 
      1.  Ви  очікуєте  буденну  ділову  зустріч.  Чи  вибиває  це  вас  із звичної колії?
      2. Чи не відкладаєте ви візит до лікаря аж доти, доки вже зовсім не сила терпіти?
      3. Чи не викликає у вас невдоволення або збентеження доручення виступати з доповіддю чи повідомленням у зв’язку із якоюсь нагодою?
      4. Ви маєте нагоду поїхати у відрядження до міста, де ніколи ще не були.  Чи  прикладаєте  ви  максимум  зусиль  для  того,  щоб уникнути цієї поїздки?
      5. Чи любите ви ділитися своїми переживаннями з іншими?
      6. Чи дратує вас прохання  незнайомої людини (показати дорогу, назвати час, відповісти на якесь запитання тощо)?
      7. Чи вірите ви в існування проблеми «батьків і дітей» та в те, що людям різних поколінь важко зрозуміти один одного?
      8. Чи не посоромитесь ви нагадати знайомому, що він забув повернути 10 гривень, що їх ви позичили йому кілька місяців тому?
      9. У кафе вам подали недоброякісну страву. Чи змовчите ви, лише невдоволено відсунувши тарілку?
      10. У ситуації один на один з незнайомою людиною ви не розпочнете бесіду самі і вам не сподобається, якщо першою загово-рить вона. Чи це так?
      11.  Вас  жахає  будь-яка  довга  черга  (у  магазині,  бібліотеці, касі кінотеатру тощо). Вам легше відмовитися від свого наміру, ніж  стати «у
хвіст» і нудитися в очікуванні?
12. Чи боїтеся ви брати участь у залагодженні конфліктної ситуації?
      13. У вас є власні, суто індивідуальні критерії оцінки творів лі- тератури, мистецтва, культури, ніяких «чужих» думок з цього приводу ви не приймаєте. Це так?
      14. Почувши десь у неофіційній ситуації («у кулуарах») явно  помилкову точку зору з добре відомого вам питання, ви, скоріше за все, промовчите?
      15. Чи викликає у вас невдоволення прохання знайомих допомогти розібратися у якійсь проблемі чи навчальній темі?
      16. Вам легше формулювати свою точку зору (думку, оцінку) у письмовій формі, ніж в усній?
      Обробка даних. Знайдіть загальну суму балів, яку ви набрали, 
відповідаючи на запитання тесту.
      Інтерпретація результатів.
      32  – 30 балів.  Ви некомунікабельні, і це ваша біда, оскільки  саме ви, передусім, страждаєте від цього. Однак і близьким людям  не легко. На вас важко покластися в справі, що вимагає групових  зусиль.  Намагайтеся  бути  більш  комунікабельним,  контролюйте себе.
      29 – 25 балів.  Ви замкнуті, небалакучі, віддаєте перевагу самітності, тому у вас, мабуть, мало друзів. Нова робота та необхідність нових контактів якщо і не викликають у вас паніку, то надовго виводять з рівноваги. Ви знаєте цю особливість свого характеру і часто буваєте незадоволені собою. Однак не обмежуйтеся лише цим, оскільки саме від вас залежить змінити ці особливості характеру. Хіба не буває так, що чимось дуже захопившись, ви «несподівано» стаєте розкутим та  комунікабельним? Варто лише постаратися.
      24 – 19 балів. Ви певною мірою товариські, у знайомій обстановці почуваєте себе цілком упевнено. Нові проблеми вас не лякають,  однак  з  новими  людьми  ви  сходитесь  обережно,  неохоче берете участь у суперечках і диспутах. У ваших висловленнях часом занадто багато сарказму без усякої на те підстави. Усі ці недоліки у вашій владі.
      18 – 14 балів. У вас нормальна  комунікабельність. Ви допитливі,  охоче  слухаєте  цікавого  співрозмовника,  досить  терплячі  в  спілкуванні з іншими, відстоюєте свою позицію без зайвої запальності. Без неприємних переживань йдете на зустріч з новими лю-дьми. У той же час ви не любите гучних компаній, екстравагантнихвитівок та багатослів’я– усе це вас дратує.
      13 – 9 балів. Ви дуже товариські (часом, мабуть, навіть надміру), зацікавлені, говіркі, любите висловлюватися з  різних питань, що, буває, дратує інших. Охоче знайомитесь з новими людьми, нікому не відмовляєте в проханнях, хоча не завжди можете їх виконати. Буває, що ви  втрачаєте витримку, однак швидко відходите.  Чого вам бракує, так це посидючості, терпіння і відваги при зустрі-чі із серйозними проблемами. При бажанні, однак, ви зможете змусити себе не відступати.
      8 – 4 балів. Товариськість  вирує у вас. Ви завжди в курсі всіх  справ.  Любите  брати  участь  у  всіх  дискусіях,  хоча  серйозні  теми  можуть викликати у вас нудьгу. Охоче висловлюєтесь, навіть якщо  ваше уявлення про проблему більш ніж поверхове. Усюди почуваєте себе «у своїй тарілці». Беретеся за будь-яку справу, хоча дале-ко не завжди можете її успішно довести до завершення. З цієї причини люди ставляться до вас з деяким побоюванням і сумнівами. Задумайтеся над цим.
      3 бали і менше.  Ваша  комунікабельність носить хворобливий 
характер. Ви балакучі, багатослівні, втручаєтесь в справи, що вас зовсім не стосуються, беретеся судити про проблеми, в яких зовсім некомпетентні.  Через це ви часто буваєте причиною різного роду конфліктів. Вам необхідно зайнятися самовихованням.
 
2.  ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ
(МОДИФІКОВАНИЙ ВАРІАНТ АНКЕТИ ЗА О.О. ЛЕОНТЬЄВИМ)
 
      Інструкція. Експертам, які мають досвід спілкування з аудиторією,  пропонується  карта  комунікативної  діяльності.  Кожен  експерт, працюючи незалежно, оцінює ті чи інші дії педагога, користуючись  запропонованими  шкалами,  після  чого  знаходиться  узагальнена оцінка.
 
Карта комунікативної діяльності
 
Доброзичливість
7 6 5 4 3 2 1
Недоброзичливість
Зацікавленість
7 6 5 4 3 2 1
Байдужість
Заохочення ініціативи студентів
7 6 5 4 3 2 1
Придушення ініціативи
Відкритість (вільне виявлення почуттів, відсутність «маски»)
7 6 5 4 3 2 1
Закритість (прагнення триматися за соціальну роль, побоювання своїх недоліків, тривога за престиж)
Активність (увесь час
у спілкуванні, тримає учнів у «тонусі»)
7 6 5 4 3 2 1
Пасивність (не керує процесом спілкування, пускає його на самоплив)
Гнучкість (легко схоплює і розв'язує виниклі проблеми,
конфлікти)
7 6 5 4 3 2 1
Жорсткість (не помічає змін у настрої аудиторії, спрямований ніби сам на себе)
Диференційованість
(індивідуальний підхід до учнів)
7 6 5 4 3 2 1
Відсутність диференційова­ності у спілкуванні (немає індивідуального підходу до учнів)
 
Обробка даних. Підраховується усереднена експертна оцінка.
Діапазон цих оцінок може коливатися від 7 до 49 балів. На основі   середньої оцінки експертів робиться висновок про ступінь комунікативної ефективності педагога.
    
 Інтерпретація даних.
      Якщо усереднена оцінка коливається в межах  49  – 45 балів,
то  комунікативна  діяльність  дуже  інтенсивна  і  близька  до  моделі 
активної взаємодії. Педагог досяг вершин своєї майстерності, вільно  володіє  аудиторією.  Як  диригент  прекрасно  розподіляє  свою увагу, усі засоби спілкування органічно вплетені у взаємодію з учнями. Неознайомленому може здатися, що зібралася компанія добре знайомих між собою людей для обговорення останніх подій. Однак при цьому всі зайняті загальною справою, заняття досягає поставленої мети.
      44 – 35 балів – висока оцінка. Дружня, невимушена атмосфера панує в аудиторії. Всі учасники заняття зацікавлено спостеріга-ють  за  педагогом  або  обговорюють  поставлене  питання.  Активно висловлюються думки, пропонуються варіанти  вирішення проблеми. Стихійність відсутня.  Педагог коректно спрямовує хід заняття, не забуваючи віддати належне гумору і дотепності присутніх. Усякавдала  пропозиція  відразу  підхоплюється  і  заохочується  помірною  похвалою.  Заняття  проходить  продуктивно,  в  активній  взаємодії  сторін.
      34 – 20 балів характеризують педагога як такого, хто цілком задовільно опанував засобами  спілкування. Він легко встановлює  контакт зі студентами, однак не  всі знаходяться у полі його уваги. В імпровізованих дискусіях він спирається на більш активну частину  присутніх,  інші  ж  виступають  частіше  в  ролі  спостерігача.  Заняття проходить жваво, однак не завжди досягає поставленої мети. Зміст заняття може мимоволі бути принесеним у жертву формі  спілкування. Тут можливі прояви елементів моделей диференційованої уваги та негнучкого реагування.
      19 – 11 балів – низька оцінка комунікативної діяльності. Має місце однобічна спрямованість навчально-виховного впливу з боку педагога.  Незримі  бар’єри  спілкування  заважають  живим  контактам сторін. Аудиторія пасивна, ініціатива  пригноблюється домінуючою  позицією  педагога.  Його  стиль  проявляється  в  авторитарній  або неконтактній моделі спілкування.
      При дуже  низьких оцінках  (10  –  7  балів)  всяка  взаємодія  з  учнями відсутня.  Спілкування  розвивається за моделями диктаторського або гіпорефлексивного стилю. Воно деперсоналізоване, за свої психологічним змістом анонімне і практично нічим не відрізняється від масової публічної лекції або виступу по радіо. Педагогічні функції обмежуються лише інформаційним боком.
 
3. ДІАГНОСТИКА ПОТРЕБИ У СПІЛКУВАННІ
(ЗА Ю.Л. ОРЛОВИМ)
                     Інструкція.  Відповідайте  «так»  або  «ні»  на  наведені  нижче    твердження.
Опитувальник
1. Я дістаю задоволення від участі у різних заходах.
2. Я  можу притамувати  свої  бажання,  якщо  вони  суперечать бажанням моїх друзів.
3. Мені приємно виявляти прихильність до когось.
4. Я більш зосереджений на здобутті впливу, аніж дружби.
5. Я  відчуваю,  що  по  відношенню  до  моїх  друзів  у  мене  більше 
   прав, ніж обов’язків.
6. Коли я дізнаюсь про успіхи свого друга, у мене чомусь погіршується настрій.
7. Щоб бути задоволеним собою, я повинен комусь у чомусь допомогти.
8. Мої турботи зникають, коли я опиняюся серед товаришів по роботі.
9. Мої товариші мені добре-таки набридли.
10. Коли я роблю погано роботу, присутність людей мене дратує.
11. Припертий до  стіни,  я  кажу  лише  ту  частину  правди, яка, на мою думку, не шкодить моїм друзям чи знайомим.
12. У важкій ситуації я думаю не стільки про себе, скільки про близьку людину.
13. Неприємності у друзів викликають у мене такий стан, що я можу захворіти.
14. Мені приємно допомагати друзям, навіть якщо це завдасть мені   клопотів.
15. Із поваги до товариша я можу погодитися з його думкою, навіть якщо він не має рації.
16. Мені більше подобаються пригодницькі оповідання, аніж оповідання про кохання.
17. Сцени насилля у кіно мені огидні.
18. У стані самотності відчуваю тривогу і напругу більше, ніж коли я знаходжуся серед людей.
19. Я вважаю, що основною радістю у житті є спілкування.
20. Мені шкода покинутих собак та кішок.
21. Я віддаю перевагу мати менше друзів, але більш близьких.
22. Я люблю бувати серед друзів.
23. Я довго переживаю сварки з близькими.
24. У мене більше близьких людей, ніж у багатьох інших.
25. У мене більший потяг до досягнень, ніж до дружби.
26. Я  більше  довіряю  власним  інтуїції  та  поглядам  на  людей,  ніж судженням про них інших людей.
27. Я  надаю  більшого  значення  матеріальному  благополуччю  та  престижу, ніж радості спілкування з приємними мені людьми.
28. Я співчуваю людям, у яких немає близьких друзів.
29. Стосовно мене люди часто невдячні.
30. Я люблю оповідання про безкорисливу дружбу та любов.
31. Заради друга я можу пожертвувати усім.
32. У дитинстві я входив до однієї «тісної» компанії.
33. Якби я був журналістом, мені подобалося б писати про дружбу.
 
Обробка та інтерпретація результатів. За кожну відповідь, що відповідає ключеві, нараховується один  бал.
      Ключ: 
      Відповіді «так» на твердження 1, 2, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33.
      Відповіді «ні» на твердження 3, 4, 5, 6, 10, 15, 16, 25, 27, 29.
      Визначається  загальна  сума  балів.  Чим  вище  оцінка, тим  більша потреба у спілкуванні.
 
 
4. ДІАГНОСТИКА ЗДІБНОСТІ  ПЕДАГОГА  ДО  ТВОРЧОГО
САМОРОЗВИТКУ
(І. В. Нікішина).
Мета методики: вивчити здібності педагога до творчого саморозвитку в процесі інноваційної діяльності.
Питання:
1. Я прагну вивчати себе.
2. Я залишаю час для розвитку, як би не був зайнятий роботою і домашніми справами.
3. Виникаючі перешкоди стимулюють мою активність.
4. Я шукаю зворотній зв'язок, так як це допомагає мені пізнати й оцінити себе.
5. Я аналізую свою діяльність, виділяючи на це спеціальний час.
6. Я досліджую свої почуття і досвід.
7. Я багато читаю.
8. Я широко дискутую з потрібних мене питань.
9. Я вірю в свої можливості.
10. Я прагну бути більш відкритим.
11. Я усвідомлюю той вплив, який чинять на мене оточуючі люди.
12. Я керую своїм професійним розвитком і отримую позитивні результати.
13. Я отримую задоволення від засвоєння нового.
14. Зростаюча відповідальність не лякає мене.
15. Я би поставився позитивно до мого просуванню по службі.
Оцінювання:
5 балів - дане твердження повністю відповідає дійсності;
4 бали - скоріше відповідає, ніж ні;
3 бали - і так, і ні;
2 бали - скоріше не відповідає;
1 бал - не відповідає.
Підведення підсумків:
75-55 балів. Активне саморозвиток.
54-36 балів. Відсутня склалася система саморозвитку, орієнтація на розвиток залежить від різних умов.
35-15 балів. Зупинені саморозвиток.
 
5. ДІАГНОСТИКА ВИЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛЯ
Виберіть один із запропонованих варіантів відповіді.
1. Чи вважаєте Ви, що сучасну систему навчання і виховання можна поліпшити?
а)   Так;
б)   Ні, вона достатньо хороша;
в)  Так, у деяких випадках, але за умов, в яких перебуває сучасна школа,— трохи.
2. Чи думаєте Ви, що самі можете брати участь у зміненні системи навчання та виховання?
а)   Так, у більшості випадків;
б)   Ні;
в)   Так, у деяких випадках.
3. Чи вважаєте Ви, що деякі з ваших ідей сприяли б значному прогресу в тій сфері діяльності, у якій Ви працюєте?
а)   Так;
б)   Так, за сприятливих обставин;
в)   Лише деякою мірою.
4. Чи вважаєте Ви, що в майбутньому відіграватимете дуже важливу роль і зможете щось принципово змінити в системі безперервної освіти?
а)   Так, можливо;
б)   Це малоймовірно;
в)   Можливо.
5. Коли вирішуєте розпочати певну діяльність, чи думаєте Ви про те, що Ваше починання сприятиме поліпшенню стану справ?
а)   Так;
б)   Часто думаю, але думаю, що не зумію;
в)   Так, часто.
6.  Чи маєте Ви бажання зайнятися вивченням дидактики як науки про навчання?
а)   Так, невідоме мене приваблює;
б)   Ні, все, що відомо із цієї науки, мені не подобається;
в)   Все залежить від цілей вивчення цієї науки.
7. Вам часто доводиться займатися порівняно новою справою. Чи маєте Вибажання досягти в ній успіху?
а)   Так;
б)   Задовольняюся тим успіхом, якого було досягнуто;
в)   Ні, оскільки знаю, що успіху добитися неможливо.
8.  Якщо проблему не вирішено, але це Вас хвилює, чи хочете Ви довідатися про всі теоретичні положення, що можуть допомогти розв'язанню проблеми?
а)   Так;
б)   Ні, досить знань передового досвіду;
в)   Ні.
9. Коли ви зазнаєте невдачі, то:
а)   Якийсь час уперто, продовжуєте розпочате;
б)   Примиритеся з невдачею;
в)   Продовжуєте робити свою справу.
10.  З Вашої точки зору, професію треба вибирати виходячи зі:
а)   Своїх можливостей і перспектив для себе;
б)   Значущості і корисності професії, потреби в ній;
в)   Переваг, які вона надає.
11.  Подорожуючи, чи могли б Ви легко подолати маршрут?
а)   Так;
б)   Ні;
в)   Так, але тільки в місцевості, яка мені сподобалася.
12.  Чи зможете Ви відразу після бесіди пригадати все, що говорили?
а)   Так, легко;
б)   Запам'ятовую тільки те, що мене цікавить;
в)   Усього пригадати не можу.
13. Чи зможете Ви, коли чуєте незнайомий термін у знайомому контексті, повторити його в схожій ситуації?
а)   Так, легко;
б)   Так, якщо цей термін легко запам'ятати;
в)   Ні.
14.  У вільний час Ви вважаєте за краще:
а)   Поміркувати на самоті;
б)   Провести його в компанії;
в)   Вам байдуже, Ви все одно вирішуєте свою проблему.
15.  Ви займаєтеся підготовкою доповіді (повідомлення). Вирішуєте припинити це заняття тільки, якщо:
а)   Справу закінчено і, як на Вас, відмінно виконано;
б)   Ви більш-менш задоволені;
в)   Вам не все вдалося закінчити, але є ще й інші справи.
16.  Коли Ви наодинці, то:
а)   Любите почитати книгу улюбленого письменника;
б)   За будь-яку ціну намагаєтеся знайти собі конкретне заняття;
в)   Вирішуєте проблему, пов'язану з Вашою роботою.
17.  Коли якась ідея захоплює Вас, то Ви думаєте про неї:
а)  Незалежно від того, де і з ким перебуваєте;
б)  Тільки наодинці;
в)  Тільки там, де не дуже шумно.
18.  Коли Ви обстоюєте якусь ідею, то:
а) Можете відмовитися від неї, якщо вислухаєте переконливі аргументи опонентів;
б)  Залишитеся при своїй думці, незалежно від того, які аргументи висува-ються;
в)  Зміните свою думку, якщо тиск на Вас буде сильним.
Опрацювання результатів
Підрахуйте бали, які Ви набрали, таким чином:
«а» — 3 бали;
«б» — 1 бал;                            
«в» — 2 бали.
Запитання 1, 6, 7, 8 — визначають межу вашої допитливості;
запитання 2, 3, 4, 5 — визначають віру в себе;
запитання 9 і 15 — визначають постійність;
запитання 10 — визначає амбітність;
запитання 11 — зорову пам'ять;
запитання 12 і 13 — визначають слухову пам'ять;
запитання 14 — ваше прагнення бути незалежним;
запитання 16 і 17 — здатність абстрагуватися;
запитання 18 — ступінь зосередженості.
      Ці запитання та твердження і складають основні якості творчого потенціалу вчителя. Загальна сума набраних балів покаже якісний рівень панюго творчого потенціалу.
      49 і більше балів. У Вас великий потенціал до роботи з обдарованими дітьми. У Вас для цього є потенційні можливості. Ви здатні стимулювати творчу активність, підтримувати різні види творчої діяльності учнів. У вас закладений творчий потенціал, який надає вам багатий вибір творчих можливостей. Якщо ви на практиці зможете застосувати свої здібності, то вам доступні найрізноманітніші форми творчості.
      24-48 балів. Ви здатні працювати з обдарованими дітьми, але Вам потрібно мати ресурси й активне саморегулювання інтелектуального процесу. Вам необхідно правильно визначити об’єкт спрямованості творчого інтересу учнів. У вас цілком нормальний творчий потенціал. Ви володієте якостями, які дозволяють вам творити, але у вас є проблеми, що галь¬мують творчий процес. В будь-якому разі, потенціал дозволить вам творчо проявити себе, якщо ви, звичайно, цього побажаєте.
      23 і менше балів. Схильностей до роботи з обдарованими дітьми, звичайно, замало. Більшою мірою Ви самі не проявляєте до цього «особливого завзяття». Але за відповідної мобілізації духовних сил, віри в себе, кропіткої роботи у сфері підвищеного інтелекту Ви зможете багато досягти у вирішенні проблеми. Але, можливо, ви просто недооцінюєте себе, свої здібності і відсутність віри у свої сили заважає вашій творчості? Вам необхідно набути більшої упевненості. Розпочніть якусь нову цікаву справу і доведіть її до кінця. Таким чином Ви й вирішите проблему.
 
6. ДІАГНОСТИКА РІВНЯ КОНФЛІКТНОСТІ ПЕДАГОГА.
   Інструкція. На кожне із запитань оберіть та обведіть кружечком у бланку один із трьох запропонованих варіантів відповідей.
 
Текст питальника
1. Чи характерне для вас прагнення домінувати:
а) ні;
б) інколи;
в) так?
2. У вашому колективі є люди, які вас побоюються, а можливо, ненавидять:
а) так;
б) важко відповісти;
в) ні?
3. Хто ви більшою мірою:
а) миротворець;
б) принциповий;
в) винахідливий?
4. Як часто вам доводиться виступати з критичними зауваженнями:
а) часто;
б) періодично;
в) рідко?
5. Які пріоритети ви оберете, якщо очолите новий колектив:
а) розроблю програму роботи колективу на рік і переконаю колектив у її доцільності;
б) вивчу, хто є хто, і налагоджу контакти з лідерами;
в) частіше радитимуся з людьми?
6. У якому стані ви перебуваєте в разі невдачі:
а) песимізм;
б) поганий настрій;
в) образа на себе?
7. Чи характерне для вас прагнення обстоювати традиції вашого колективу і дотримуватися їх:
а)так;
б) швидше так;
в) ні?
8. Ви належите до людей, які готові почути гірку правду про себе:
а) так;
б) швидше так;
в) ні?
9. Які якості ви намагаєтеся викоренити в собі:
а) дратівливість;
б) образливість;
в) нетерпимість до критики на свою адресу?
10. Хто ви більшою мірою:
а) незалежний;
б) лідер;
в) генератор ідей?
11. Якою людиною вважають вас друзі:
а) екстравагантною;
б) оптимістом;
в) наполегливою?
12. Із чим вам найчастіше доводилося боротися:
а) несправедливістю;
б) бюрократизмом;
в) егоїзмом?
13. Що для вас найхарактерніше:
а) недооцінювання своїх здібностей;
б) об'єктивне оцінювання своїх здібностей;
в) переоцінювання власних здібностей?
14. Що найчастіше штовхає вас на міжособистісний конфлікт:
а) надмірна ініціативність;
б) надмірна критичність;'
в) надмірна прямолінійність? Опрацювання результатів. Підрахуйте кількість набраних вами балів, використовуючи табл.
 
Варіант відповіді
Кількість балів за запитаннями
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
А
1
3
1
3
3
2
3
3
2
10
2
3
2
1
Б
2
2
3
2
2
3
2
2
1
1
І
2
1
2
В
 
1
2
1
1
1
1
1
3
2
3
1
3
3
 
Інтерпретація результатів. Вона здійснюється за такою шкалою:
14-17 балів. Дуже низький рівень конфліктності;
18-20 балів. Низький рівень конфліктності;
- 21-23 бали. Рівень конфліктності нижче середнього;
24-26 балів. Рівень конфліктності дещо нижче середнього;
- 27-29 балів. Середній рівень конфліктності;
З0-32 бали. Рівень конфліктності дещо вищий середнього;
33-35 балів. Рівень конфліктності вище середнього;
36-38 балів. Високий рівень конфліктності;
39-42 бали. Дуже високий рівень конфліктності. Результати досліджень науковців, життєвий досвід свідчать, що конфліктній особистості властиві такі риси:
- прагнення будь-якою ціною бути першим;
- надмірна принциповість, яка підштовхує до ворожих дій і вчинків;
- необгрунтована критика інших людей;
- часте переважання поганого настрою;
- консерватизм мислення, поглядів, переконань;
- безцеремонне втручання в особисте життя інших;
- прагнення до незалежності, яке переростає у прагнення робити "все, що хочу";
- надмірна прямолінійність у судженнях;
- несправедливе оцінювання вчинків і дій інших, приниження значення і ролі іншої людини;
- виявлення ініціативи там, де не просять.
 
 
7.   ДИАГНОСТИКА  ПОВЕДІНКИ  ПЕДАГОГА  В
КОНФЛІКТНІЙ  СИТУАЦІЇ
   Інструкція. Спробуйте щиро відповісти на запитання: "Як ви зазвичай поводитеся в конфліктній ситуації чи суперечці?". Якщо вам властивий певний стиль поведінки, поставте визначену кількість балів у відповідну графу у бланку відповідей: часто - 3 бали, час від часу - 2 бали,   рідко - 1 бал.
Текст питальника
        Як часто в суперечці чи конфліктній ситуації ви:
1) погрожуєте або б'єтеся;
2) намагаєтеся прийняти погляди супротивника і рахуєтеся з ними, як зі своїми;
3) шукаєте компроміси;
4) допускаєте, що не мали рації, навіть якщо не можете повірити в це остаточно;
5) уникаєте супротивника;
6) бажаєте будь-що домогтися своїх цілей;
7) намагаєтеся з'ясувати, з чим згодні, а з чим - категорично ні;
8) ідете на компроміс;
9) здаєтеся;
10) змінюєте тему;
11) наполегливо повторюєте одну й ту саму думку, поки не домагаєтеся свого;
12) намагаєтеся визначити джерело конфлікту, зрозуміти, із чого все почалося;
13) дещо поступаєтеся і спонукаєте тим самим іншу сторону до поступок;
14) пропонуєте примирення;
15) намагаєтеся перевести все на жарт?
Опрацювання результатів. Знайдіть суму поставлених балів, за кожним типом використовуючи табл. 6. Знайдіть найбільше число і визначте свій стиль поведінки у конфліктній ситуації.
Тип 1
1
6
11
 
Тип 2
2
7
12
 
Тип 3
3
8
13
 
Тип 4
4
9
14
 
Тип 5
5
10
15
 
 
Тип 1. "Жорсткий тип розв'язання конфліктів і суперечок". Люди з таким типом у конфлікті до останнього обстоюють власний погляд, захищаючи свою позицію. У суперечці будь-що прагнуть виграти. Це тип людини, яка переконана, що завжди має рацію.
Тип 2. "Демократичний стиль". Люди з таким типом поводження дотримуються думки, що домовитися можна завжди, було б тільки бажання сторін. Під час суперечки намагаються запропонувати альтернативу, шукають рішення, які задовольнили б сторони.
Тип 3. "Компромісний стиль". Люди, яким властивий цей стиль, схильні до пошуку рішень, що ґрунтуються на взаємних поступках. Під час суперечки намагаються не загострювати ситуації, пропонують послаблення взаємних вимог, готові до часткового задоволення своїх інтересів і закликають до цього свого супротивника.
Тип 4. "М'який стиль". Свого супротивника люди з таким стилем поводження дивують власною добротою: охоче пристають до позиції супротивника, відмовляючись від особистої.
Тип 5. "Уникливий стиль". Люди цього стилю діють за принципом: найголовніше - вчасно піти. Завжди намагаються не загострювати ситуації і не доводити конфлікт до відкритого зіткнення.
Категория: Акмеологічний підхід | Добавил: SerVic
Просмотров: 1600 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar