Главная » Файлы » Акмеологічний підхід

Акмеологічний практикум
03.02.2016, 20:59
АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ
 
ВПРАВА  «ПРИВІТАННЯ».
Мета вправи: визначити мету посмішки, як засобу передачі повідомлення.
Завдання: привітання партнера по спілкуванню посмішкою.
Інструкція: сьогодні замість слова «добрий день» ми будемо вітати один одного посмішкою. Вам надається право обрати різні варіанти посмішок: щиру, гордовиту, іронічну, нещиру.
Аналіз вправи:
1.За якими ознаками ви здогадалися про те, що посмішка щира, іронічна, гордовита?
2.Що ви відчули, коли отримали посмішку замість привітання?
3.Як часто і в яких ситуаціях ви зазвичай  використовуєте посмішку для встановлення контакту?
 
ВПРАВА  «МІЙ НАСТРІЙ».
Мета вправи: показ настрою.
Завдання: намалювати свій настрій на даний момент.
Інструкція: на аркуші формату А-4 відобразити свій настрій.
Можна влаштувати виставку наших настроїв, подарувати сусідові тільки гарний настрій, супроводжуючи дарунок такими словами: «Я дарую тобі свій гарний настрій …», а далі хай буде ваше ласкаве слово, звертання, яке зазвичай адресоване вашим близьким та рідним.
Аналіз вправи:
1.Що вам сподобалось у даній вправі?
2.Які емоції ви відчували при даруванні і отриманні «настрою» у вигляді малюнка?
 
ВПРАВА  «МАЛЮЄМО РОМАШКУ»
(спрямована на формування навичок самопізнання).
У середині ромашки впишіть своє ім'я. на пелюстках слід написати слова (по одному на кожній пелюстці), що показують найсуттєвіші свої суспільні ролі, позиції чи назви соціальної, культурної або конфесійної групи, до якої кожна особа себе відносить (наприклад: вчитель,громадянин, львів’янин, дівчина тощо).
Проаналізуйте, які визначення зустрічалися найчастіше за все? Які визначення – ролі і позиції – виявилися поодинокими? Чи говорять наші квіти про те, що нас об’єднує?
 
ВПРАВА «ПРОФЕСІОНАЛ – ЦЕ …».
Розділіть на групи, які з нижченаведених характеристик є:
1.      Особистісними рисами та якостями професіонала.
2.      Професійно важливими якостями професіонала.
3.      Необхідними професійними навичками професіонала.
Характеристики:             
1)Концентрація на професійній діяльності; 2)бажання і здатність допомогти людям у скрутній ситуації; 3)відкритість до відмінного від власних поглядів і суджень; 4)гнучкість і терпимість; 5)здатність створювати атмосферу емоційного комфорту; 6)ентузіазм і оптимізм; 7)віра в свою здатність допомогти людині; 8)врівноваженість; 9)терпимість до невизначеності; 10)впевненість у собі; 11)позитивне само ставлення; 12)адекватна самооцінка; 13)усвідомлення власних конфліктних мотивів; 14)багата уява; 15)інтуїція; 16)високий рівень інтелекту; 17)широта соціального бачення; 18)загальна культура; 19)відповідальність; 20)здатність іти на самопожертву; 21)доброзичливість; 22)ерудованість; 23)тактовність; 24)здатність до подолання особистісних проблем; 25)повага; 26)щирість; 27)уміння спостерігати; 28)уміння володіти технікою.
 
    Особистісні риси та
    якості професіонала
   Професійно важливі
   якості професіонала
   Необхідні професійні
  навички професіонала
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВПРАВА «КОЛЕСО ЖИТТЯ»
Мета: Визначити поняття «здоров’я», «здоровий спосіб життя» та фактори, що впливають на здоров’я.
Існує багато визначень поняття «здоров’я». Зокрема, Білл Райн професор університету з Канади, пропонує концепцію поняття «здоров’я», в основу якої покладено світогляд перших поселенців Канади, котрі сприймали життя як колесо. Відповідно до цього світогляду все в житті має співіснувати в гармонії.
У всіх вас є аркуші паперу на яких зображено Колесо життя. Уважно розгляньте їх. Ви бачите велике та маленьке кола. Маленьке коло - це центр, від якого відходять 8 вісей до великого кола. Кожна з цих вісей прямо протилежна іншій і може продовжуватись за лінією великого кола. Всі вісі позначені: духовна, емоційна, соціальна, екологічна, фізична, інтелектуальна, професійна, психологічна.                                                                                
      Кінець і початок вісей позначте таким чином, щоб біля центру опинились назви з негативним забарвленням, тобто зі знаком «-», а біля великого колеса – назви з позитивним забарвленням, зі знаком «+»
 
Духовна (неактивний – активний);
Інтелектуальна   (самовдоволений – допитливий);
Емоційна (нестійкий – стійкий);
Фізична (нездоровий – здоровий);
 
Соціальна (одинокий – причетний до соціальних систем, груп);
Професійна (незадоволений – задоволений);
Екологічна (небережливий – бережливий);
Психологічна (не адаптивний – адаптивний).
 
А зараз я пропоную вам знайти і позначити на кожній вісі місце, яке найбільше відповідає вашому стану на сучасному етапі, а потім поєднати ці позначки суцільною лінією.
·         Скажіть, будь-ласка, чи утворилося коло з проведеної вами лінії?
·         В якому з аспектів життя ви найбільш благополучні?
·         Які сфери вашої життєдіяльності ви б хотіли удосконалити?
·         Яким чином ви можете це зробити?
Отже, як бачимо, кожна з «вісей» утримує наше колесо у рівновазі. Кожна вимагає нашої уваги. Нам необхідно розвивати якості вказані на «вісях», рівномірно, щоб прожити життя гармонійно.
А зараз давайте всі разом скажемо що ж таке «здоров’я»? (ліцеїсти дають визначення поняття «здоров’я»)« Здоров’я – це нічого, але все без здоров’я – ніщо». Такий афоризм дійшов до нас ще з давніх часів, і він не потребує коментарів.Всесвітня організація охорони здоров’я дає таке визначення здоров’я:
 
 
Здоров’я – це стан повного фізичного,
духовного та соціального благополуччя.
а не тільки відсутність хвороб або фізичних вад.
       Здорова людина – це така людина, яка життєрадісно й охоче виконує обов’язки, покладені на неї життям, і повністю реалізує свої фізичні й розумові здібності.
А зараз я пропоную вам поглянути на екран і ознайомитись з інформацією про те, від яких основних факторів залежить здоров’я:
Спадковості – на 20%;
Рівня медицини – на 10 %;
Екології (стану довкілля) – на 20 %;
Способу життя – на 50 %;
Спосіб життя – це той чинник здоров’я, який майже цілком залежить від нашої поведінки. Так що половина здоров’я залежить від кожного з нас, тому своє здоров’я можна поліпшувати або псувати.
Що ж таке спосіб життя? ( ліцеїсти дають свої відповіді, узагальнюю їх).  Це такий спосіб життя, який зберігає і поліпшує здоров’я. Які основні складові здорового способу життя? (фізкультура, здорове харчування, особиста гігієна, правильний режим навчання та відпочинку, загартовування)
Учасники об’єднуються у підгрупи. Кожна підгрупа отримує завдання: як можна покращити рівень здоров’я у одному з аспектів життя (за вісями).
 
ВПРАВА «КОРДОН»
А зараз я пропоную всім вам піднятися, щоб взяти участь у наступній вправі. Ви всі стаєте в одну колону (уявний кордон). Я зачитуватиму вам твердження, а ви подумки повинні будете визначити своє ставлення до почутого. Ті, хто погоджується із даним твердженням повинні зробити крок вправо, ті, хто не погоджується – крок вліво, хто сумнівається або не впевнений у своєму виборі – залишається на кордоні. Отже, слухаємо перше твердження:
1.      Можна бути здоровим якщо ти матеріально забезпечений.
2.      Чим більше дитина хворіє в дитинстві, тим більшим є ризик, що вона помре досить рано.
3.      Перша спроба вживання легкого наркотика не шкідлива.
4.      Допінги для спортсменів корисні.
5.      Здоров’я людини повністю залежить від її поведінки.
6.      Спортсмен – здорова людина.
Не бійтесь висловити свою думку, говоріть так, як ви вважаєте.
Отже, ми провели з вами цю вправу з метою обміну думками, кожен з вас висловив своє бачення проблеми, почув думки інших. Зробив для себе певні висновки.
 
МЕТОД ШЕСТИ КАПЕЛЮХІВ ЕДВАРДА ДЕ БОНО
Дозволяє структурувати і зробити набагато ефективнішою будь-яку розумову діяльність, як особисту, так і колективну, особливо для ситуацій розв'язання проблем та прийняття рішень.
В основі «Шести капелюхів» лежить ідея паралельного мислення. Традиційне мислення грунтується на полеміці, дискусії і зіткненні думок. Однак при такому підході часто виграє не найкраще рішення, а те, яке найуспішніше пропагувалося в дискусії. Паралельне мислення - це мислення конструктивне, при якому різні точки зору і підходи не стикаються, а співіснують.
Метод шести капелюхів - це простий і практичний спосіб розділення процесу мислення на шість різних режимів, кожен з яких представлений метафоричним капелюхом певного кольору.
Ми можемо навчитися оперувати різними аспектами нашого мислення по черзі. Потім зібрати ці аспекти разом і ми отримати «повноколірне мислення». Даний метод забезпечує більш ефективну концентрацію та усвідомлення глибини мислення, а також легкість в опануванні власними думками.
Використовувати метод на особистому рівні можливо в будь-яких областях розумової діяльності, це можуть бути, наприклад, важливі листи, статті, плани, рішення проблем. В професійній діяльності - планування, оцінка чого-небудь, дизайн, створення ідей. У груповій роботі - проведення зустрічей, знову ж таки - оцінка, планування, вирішення конфліктів, навчання.
Деякі дослідження дають підстави вважати, що в різних режимах функціонування мозку (критика, емоції, творчість) його біохімічний баланс відрізняється. Якщо це так, то якась система на зразок шести капелюхів просто необхідна, тому що не може бути єдиного «біохімічного рецепта» для оптимального мислення.
Білий капелюх: інформація
Детальна і необхідна інформація. Тільки факти. Яка ще необхідна інформація?
Використовується для того, щоб спрямувати увагу на інформацію. У цьому режимі мислення нас цікавлять лише факти. Ми задаємося питаннями про те, що ми вже знаємо, яка ще інформація нам необхідна і як нам її отримати.
Жовтий капелюх: логічний позитив
Символічне відображення оптимізму. Дослідження можливих успіхів і позитивних сторін. Переваги. Чому це спрацює?
Вимагає переключити свою увагу на пошук переваг і позитивних сторін ідеї, яка розглядається.
Чорний капелюх: критика
Застерігає і змушує думати критично. Що може статися поганого або що піде не так? Обережність.
Дозволяє дати волю критичним оцінками, побоюванням й обережності. Вона захищає нас від нерозважливих і непродуманих дій, вказує на можливі ризики і підводні камені. Користь від такого мислення безсумнівна, якщо, звичайно, нею не зловживати.
Червоний капелюх: почуття та інтуїція
І не намагайтеся їх пояснити. Які почуття в мене виникають?
У режимі червоного капелюха в учасників (якщо це колективне обговорення) є можливість висловити свої почуття та інтуїтивні здогади щодо питання, яке обговорюється, не вдаючись у пояснення про те, чому це так, хто винен і що робити далі.
Зелений капелюх: креативність
Зосередження на творчості, альтернативних рішеннях, нові можливості та ідеї. Це можливість висловити нові поняття та концепції.
Перебуваючи під зеленим капелюхом, ми придумуємо нові ідеї, модифікуємо вже існуючі, шукаємо альтернативи, досліджуємо можливості, взагалі, даємо креативності зелене світло.
Синій капелюх: управління процесом
Керування розумовими процесами. Гарантія дотримання всіх шести капелюхів.
Синій капелюх відрізняється від інших капелюхів тим, що він призначений не для роботи зі змістом завдання, а для управління самим процесом роботи. Зокрема, його використовують на початку сесії для визначення того, що належить зробити, і в кінці, щоб узагальнити досягнуте і поставити нову мету.
Як це відбувається
У груповій роботі найпоширеніша модель - визначення послідовності капелюхів на початку сесії. Послідовність визначається виходячи зі змісту завдання або проблеми, що необхідно вирішити. Потім починається сесія, під час якої всі учасники одночасно «одягають капелюхи» певного кольору у певній послідовності, і працюють у відповідному режимі. Модератор залишається під синім капелюхом і стежить за процесом. Результати сесії підсумовуються під синім капелюхом.
Переваги
Переваги методу, оголошені Едвардом де Боно під час перебування під жовтим капелюхом:
1.         Зазвичай розумова праця уявляється нудною та абстрактною. "Шість капелюхів" дозволяє зробити її яскравим і захоплюючим засобом управління своїм мисленням.
2.Кольорові капелюхи - це метафора, яка добре запам'ятовується, яку легко застосовувати.
3.Метод шести капелюхів можна використовувати на будь-якому рівні складності, від дитячого садка до ради директорів.
4.Завдяки структуруванню роботи та виключенню безплідних дискусій мислення стає більш сфокусованим, конструктивним і продуктивним.
5.Метафора капелюхів є свого роду рольовою мовою, на якій легко обговорювати і переключати мислення, відволікаючись від особистісних переваг і нікого не ображаючи.
6.Метод дозволяє уникнути плутанини, оскільки тільки один тип мислення використовується всією групою в певний проміжок часу.
7.Метод визнає значимість усіх компонентів роботи над завданням (проектом) - емоцій, фактів, критики, нових ідей, і включає їх в роботу в потрібний момент, уникаючи деструктивних факторів.
 
ТЕСТ "ОБЕРИ СВІЙ КОЛІР".
Подумайте, будь-ласка, який із названих нижче кольорів найбільш приємний вам останнім часом, і виберіть його як ваш, потім прочитайте відповідний розділ тексту.
 
      Зелений. Його вибирають люди, які вважають себе реалістами. Вам не позичати волі, наполегливості і цілеспрямованості. Здається, ви народженні для того, щоб керувати іншими. Точна пам'ять, уміння чітко і ясно викладати думки - ваші сильні сторони. При цьому ви зі смутком помічаєте, що не всі розуміють ваші благородні наміри - це дратує. Будьте обережні: навчіться розслаблятися і не бійтеся невдач.
      Червоний. Оптимісти і життєлюби завжди обирають цей колір. Прагнучи успіху, ви зазвичай досягаєте результату в будь-якій діяльності. У вас постійне бажання активних дій, ініціативи, конкуренції в еротиці, спорті тощо. Ви живете теперішнім, керуючись у житті принципом "переживати неприємності по мірі їх надходження". У вас часто з'являється бажання кардинально змінити сферу діяльності.
      Фіалковий. Ви чуттєві, чарівні, привітні. Зовнішній світ з його грубими реаліями не викликає у вас симпатій. Ви намагаєтеся жити у своїй, створеній уявою країні, де є місце романтиці, сентиментам, справжній дружбі і ніжним стосункам. У вас особлива потреба в тонкому розумінні з боку партнера. Вам хочеться, щоб усі оточуючі помічали і позитивно оцінювали вашу чарівність. Усе таємничо-містичне викликає у вас жвавий інтерес. Ви любите, відчуваєте і розумієте справжнє мистецтво. Через фізіологію, цей колір часто обирають підлітки, вагітні жінки і хворі люди зі зміненими функціями щитовидної залози.
      Синій. Його вибирають люди з урівноваженим характером, схильні до споглядальності. Особливо його люблять товстуни. Вам властивий спокійний, розмірений спосіб життя, потяг до гармонії і задоволеності. У вашому житті немає місця гармидеру і поганому настрою; події розвиваються плавно, відповідно до традицій. Ви відданий партнер і дуже вразливі у питаннях, що торкаються кохання та одруження. Ви розгублюєтесь у ситуаціях, які швидко змінюються. Ви сором'язливі, слабкі, але небезпечні, коли хтось стає у вас на дорозі.
      Жовтий. Символічно, що жовтий колір відповідає теплу сонця, духу щастя, свободи. Ви живете очікуванням щастя у всіх його незчисленних формах - від сексуальних проявів до захоплення філософськими системами. Від вас віє оптимізмом і приязністю, але ваша постійна посмішка часто виявляється маскою, за якою приховується внутрішня напруга і бажання уникнути труднощів. Ви хочете поваги і можете бути прикладом працьовитості, але наполегливість і старанність приходять до вас епізодично, час від часу. Ви рідко перебуваєте у спокої, весь час шукаєте чогось нового і схильні до змін заради змін.
     Коричневий. Якщо у вас з'явилася любов до коричневого кольору, то це означає, що у вас з'явилася маса проблем, подолати які ви не в змозі. Це може бути конфліктна атмосфера на роботі, дискомфорт в особистому житті чи важка хвороба. Вам явно не вистачає того, що англійці називають «мій дім - моя фортеця», тобто місця, де можна відчути себе у безпеці. У будь-якому випадку, вам необхідний відпочинок і спокій, доброзичливе оточення.
      Чорний. Зазвичай його вибирають люди, пов'язані з підприємницькою діяльністю. У багатьох випадках вибір чорного обумовлений традиціями і тенденціями у моді і в цьому випадку мова йде про колір не улюблений, а скоріше модний. При цьому, якщо ж вам все-таки подобається чорний колір сам по собі, це означає, що теперішній період життя складається не найкращим чином - у будь-який момент може статися спалах екстремальної поведінки, про який потім доведеться жалкувати. Ви наполегливо намагаєтеся відстоювати свою точку зору, драматизуєте ситуацію, вимоги до себе вважаєте завищеними, постаєте проти своєї долі і схильні діяти нерозсудливо.
      Сірий. Вам властива велика доля самолюбства, яка багато в чому визначає ваші вчинки. Ви здатні до ефективної і плідної діяльності. Можливо, оточуючі вважають вас непересічною особистістю, але лише собі ви можете зізнатися, що всі ці досягнення - тільки результат втечі від хвилюючої вас проблеми. Ви здатні приховувати свої істинні наміри і досягати своїх цілей, залишаючись при цьому ніби в стороні від того, що відбувається. Кар'єра політика чи бізнесмена може виявитися досить вдалою.
 
ВПРАВА "КРОВ ЛЮДСЬКА - НЕ ВОДИЦЯ, АБО ЗАГАДКИ ГРУП КРОВІ".
Прочитай інформацію про групи крові та напиши своє ставлення стосовно впливу групи крові на характер та життєдіяльність людини.
Людська кров до цього часу криє в собі багато таємниць. Учені продовжують вивчати цю життєво важливу субстанцію. Наприклад, після численних досліджень з'ясувалося, що у різних рас переважають певні групи крові: у європейців - найчастіше друга, у жителів Сходу - третя, у представників негроїдної раси - перша. В Україні найпоширеніша - друга група крові, потім йде перша, третя і найрідкісніша - четверта.
Французький психолог Жан-Батіст Делакур вважає, що група крові проектується на основні риси характеру.
Люди з І групою крові енергійні, вміють налагоджувати контакти, надзвичайно працьовиті, досягають успіхів у сфері бізнесу.
Люди із П групою крові - обов'язкові і сумлінні, в усьому прагнуть досконалості. Вони впевнено йдуть уперед у своїй професійній діяльності, всі інші сфери життя при цьому вважають менш важливими. Якщо вони беруться за справу, то намагаються довести її до завершення. Це стосується і особистих контактів: вони вірні і в дружбі, і в коханні. Ці люди більш розвинені у порівнянні з людьми інших груп крові, їхній коефіцієнт інтелектуальності на 5 одиниць вищий. Можливо, саме тому в Англії люди цієї групи крові вважаються «обраними».
Люди з Ш групою крові вразливі, делікатні; володіють значними здібностями; на них можна покластися. На роботі, як до себе, так і до інших, вони висувають високі вимоги. Зовні вони спокійні, проте всередині, за зовнішнім спокоєм вони часто приховують свої вразливі душі. їхні почуття можуть виявлятися досить бурхливо, особливо коли справа стосується кохання. Жінки надзвичайно ревниві і значно сильніші за чоловіків цієї ж групи крові.
Люди з IV групою крові перебувають під владою своїх емоцій. У них живе, як мінімум, дві душі, але вони не можуть вирішити, якій із них надати перевагу. Нічого дивного немає в тому, що вони весь час перебувають у суперечностях і сумнівах. Усі конфлікти вони переживають всередині себе, не допускаючи нікого до своїх таємниць. У коханні, дружбі, сім'ї ці люди близькі до ідеалу, стверджує Жан-Батіст Делакур, оскільки вони прагнуть не лише особистого щастя, але й намагаються зробити щасливим партнера.
 
ПСИХОГЕОМЕТРИЧНИЙ ТЕСТ (СЬЮЗЕН ДЕЛЛІНГЕР, 1989 Р.).
Інструкція: Виберіть із п'яти фігур ту, стосовно якої ви можете сказати: це - Я. Спробуйте відчути свою форму! Якщо вам буде важко зробити це, то виберіть фігуру, яка першою привернула вашу увагу. Потім проранжуйте фігури, які залишилися поза вашою увагою і запишіть їхні назви під відповідними номерами. Остання фігура під номером 5, буде точно не вашою формою, тобто формою, яка підходить вам найменше.

 
      Коротка психологічна характеристика основних «форм» особистості.
       Квадрат. "Усе йде за планом". "Режим харчування порушувати не можна!" Цей девіз Пончика Квадрат із задоволенням переробив би на свій лад, прибравши з нього слово "харчування". Режим порушувати не можна! Ніде. Ніколи. За жодних обставин. Будь-який - режим роботи, відпочинку, сну й життя в цілому. Це одне з головних переконань Квадратів, за допомогою якого вони роблять свій світ передбачуваним.
Якщо вашою основною формою є квадрат, то ви невтомний працівник. Працелюбність, наполегливість, потреба доводити розпочату справу до кінця, старанність, яка дозволяє досягати завершення роботи, - це те, чим відомі істинні «люди-квадрати». Витривалість, терпіння і методичність зазвичай роблять їх висококласними спеціалістами у своїй галузі. Цьому сприяє невтомна потреба в інформації та колекціонування найнеймовірніших відомостей.
«Люди-квадрати» скоріше «вираховують» результат, аніж здогадуються про нього. Вони надзвичайно уважні до деталей, дрібниць, а також люблять раз і назавжди заведений порядок. Усі ці якості сприяють тому що «квадрати» можуть стати відмінними адміністраторами, виконавцями, але рідко бувають хорошими розпорядниками, менеджерами. Звичайно, всі названі чесноти «людей- квадратів» мирно співіснують зі слабкими місцями. Розмірено й неквапливо ідуть Квадрати по життю, умудряючись при цьому всюди встигати вчасно.
      Трикутник. "Мета виправдовує засоби!" Трикутники сидять у президіях, промовляють із трибун, очолюють усілякі фонди і громадські організації. Серед них можна знайти спортсменів, бізнесменів, політиків, директорів, начальників і керівників усіх мастей. Це природжені лідери, сильні особистості, які ставлять перед собою чітку мету та, як звичайно, її досягають. Ця форма символізує лідерство, і багато «трикутників» відчувають у цьому своє призначення: «Народжені, щоб бути лідерами». Найхарактернішою особливістю «людей-трикутників» є здатність концентруватися на головній меті. Вони - енергійні, сильні особистості, які ставлять прозорі цілі і, як правило, досягають їх.
«Люди-трикутники» дуже впевнені в собі, хочуть бути всьому правими. Це робить їх особистостями, які постійно конкурують з іншими. «Трикутник» - це установка на перемогу.
Із «Трикутників» виходять прекрасні менеджери найвищого рівня управління. Саме до таких висот вони і прагнуть. І допомагає їм у цьому ще одна якість - майстерність «політичної інтриги». Узагалі, «Трикутники» дуже симпатичні, привабливі люди, які змушують все і всіх обертатися навколо себе і без яких наше життя втратило б усю гостроту відчуттів.
      Прямокутник. "Хто я? Де я? Навіщо я?" Як витязь на розпутті, цей представник династії багатогранників стоїть і думає, куди б піти. Прямокутник - це тимчасова форма особистості, яку можуть періодично приймати інші чотири фігури. Тобто "прямокутний" настрій може бути і в Квадрата, і в Трикутника, і в інших, якщо в їхньому житті настали непрості часи. Символізує стан переходу та змін. Це люди, незадоволені тим способом і стилем життя, який вони ведуть у даний час, а тому перебувають у пошуках кращого положення.
Найбільш характерні риси «Прямокутників» - непослідовність і непередбачуваність вчинків упродовж перехідного періоду. Тим не менш, як і у всіх людей, у «Прямокутників» виявляються і позитивні якості, що приваблюють до них оточуючих. Це, перш за все, допитливість, жвавий інтерес до всього, що відбувається, та сміливість. Правда, зворотнім боком цього явища є надмірна довірливість, навіюваність, наївність. Тому «Прямокутниками» легко маніпулювати. Якщо ви дійсно маєте «прямокутну форму», будьте обережні! І пам'ятайте, що «прямокутність» - це лише стадія. Вона мине - і ви вийдете на новий рівень особистісного розвитку та збагатитесь набутим досвідом. Прямокутники постійно експериментують із власним іміджем і змінюють стиль: наколоти брови, постригтися "під хлопчика", змінити класичний стиль одягу на цирковий - цілком у дусі непостійного Прямокутника. Він шукає свій власний шлях, йому як нікому іншому необхідні розуміння й підтримка близьких. Він обов'язково знайде себе, адже "прямокутність" - це всього лише стан душі, що рано або пізно мине.
      Коло. "Хлопці, живімо дружно!" Це гасло Леопольда, найдобрішого з котів, можна справді назвати життєвим девізом Кола - найбільш доброзичливої з усіх фігур. Важко уявити, як уживались би між собою інші члени геометричного сімейства, якби не миротворець - Сонячне Коло.
«Люди-кола» - це найкращі комунікатори серед п'яти форм, насамперед тому, що вони найкращі слухачі. Вони володіють високою чутливістю, розвинутою емпатійністю - здатністю співпереживати, співчувати, емоційно відгукуватися на переживання іншої людини. «Людина-коло» відчуває чужу радість і відчуває чужий біль, як свій власний. «Люди-кола» відмінно «бачать» людей і, в одну мить можуть розпізнати облудника і брехуна. Вони «вболівають» за свій колектив і високопопулярні серед колег по роботі. Але, як правило, вони слабкі менеджери і керівники у сфері бізнесу.
По-перше, «Люди-кола», через їхню спрямованість скоріше на людей, ніж на справу, надто стараються догодити кожному. По-друге, «Кола» не відрізняються рішучістю. Якщо їм випадає керувати, то вони обирають демократичний стиль керівництва і намагаються обговорити практично будь-яке рішення з більшістю та заручитися їх підтримкою. Можна сказати, що «Кола» - вроджені психологи. Для того, щоб очолити серйозний бізнес, «Людям-колам» не вистачає організаторських навичок. На відміну від егоцентриста-трикутника, що завжди ставить свої інтереси на перше місце, Коло зорієнтоване на допомогу людям.
Гостиннішого господаря, ніж Коло, не знайти: у його трохи захаращеній, але такій затишній квартирі завжди раді гостям. Люди тягнуться до цього природженого психолога, здатного переживати чужі радість і біль, як власні. Якщо десь комусь: людині, тварині або рідній країні - необхідна допомога, саме Коло першим прийде на допомогу.
Коло одягається просто і зручно, скромно й без надмірностей. І тільки одну прикрасу він ніколи не забуде надягти: обручку - символ любові і прихильності до коханої людини.
       Зизгаг (хвилясті лінії). "Еврика!" Архімед відкрив свій закон, сидячи у ванній. Не в змозі стримати свою радість, він з криком "Еврика!" голим побіг по вулицях Сиракуз. Так міг зробити лише справжній Зиґзаґ. Стрімкий і вічно захоплений своїми ідеями, летить він по життю, не помічаючи нікого на своєму шляху. З ним не скучно! Це найбільш захоплена, збудлива й по-своєму унікальна фігура. Справжня людина- феєрверк. Зазвичай, Зиґзаґи - це люди мистецтва: художники, письменники, модельєри, екстрасенси. Ця фігура символізує креативність, творчість. Це найбільш унікальна і єдина розімкнута фігура з п'яти. Якщо ви чітко обрали хвилясту лінію як свою основну форму, то ви скоріше за все, істинний «право-півкульний» мислитель, вільнодумаюча людина.
"Зигзаги" схильні бачити світ постійно змінним. Тому для них немає нічого більш нудного, як речі, які ніколи не змінюються: постійність, шаблон, правила та інструкції; люди, які завжди з усім погоджуються або роблять вигляд, що погоджуються. «Зигзаги» просто не можуть продуктивно працювати у добре структурованих ситуаціях. їм необхідна різноманітність, високий рівень стимуляції та незалежність від інших на своєму робочому місці. «Зигзаг» - найзбудливіша з усіх п'яти фігур. При цьому «людині- зигзагу» не вистачає компромісності: вона нестримана, дуже експресивна, що разом із ексцентричністю часто заважає їй втілювати свої ідеї в життя. Часто Зиґзаґ не надає значення зовнішньому вигляду: зім'яті штани, відірвані ґудзики, розпатлана шевелюра - він живе у своєму ідеальному світі ідей, і реальність його мало хвилює. Але трапляються й такі, хто активно стежить за модою. Щоправда, убрання такого Зиґзаґа більше подібне на одяг інопланетянина або маскарадні костюми, ніж на людський одяг.
       Зиґзаґи безпосередні, як діти: з ким би не спілкувалися - кажуть правду в очі, не замислюючись про наслідки. Експресивному й волелюбному Зиґзаґу непросто прижитися в якому-небудь колективі. До режиму й дисципліни він ставиться вкрай негативно, а своє робоче місце дуже швидко перетворює на хаос. Зате якщо характер роботи відповідає його особистості, то Зиґзаґу немає рівних. Для цієї "бунтівливої дитини" немає нічого гіршого, як буденність, передбачуваність і сумніви (свої і чужі) у його унікальності. Тому якщо хочете бути з ним, любіть його, захоплюйтеся, підтримуйте його, але... не чекайте від нього подяки. А хто сказав, що бути поруч із генієм легко?
 
ВПРАВА  «ЯК РОЗПОРЯДИТИСЯ СВОЇМ ЖИТТЯМ»
Роздумуючи над питанням «Який життєвий шлях обрати?», кожному з вас насамперед важливо досить чітко розставити пріоритети своїх життєвих цінностей. Обрана життєва позиція повинна вкладатися в схему бажаного вами стилю життя, допомагати в досягненні мети. Для того, щоб зважити цю ситуацію пропоную вам взяти участь у грі, яку можна назвати «Аукціон життя». (Учасники тренінгу отримують аркуші паперу на яких умовно зображені жетони)
У кожного з вас є аркуші паперу на яких умовно зображені 10 жетонів, які під час гри будуть символізувати саме вас: ваші зусилля, ваш час, здоров’я, тобто ваше життя. В процесі гри жетони можна обміняти на той чи інший лот, в якому буде запропоновано 2 «товари». Але придбати можна лише щось одне. Свій вибір серед двох запропонованих альтернатив потрібно робити швидко. Максимальна кількість лотів – 10. Але в них може бути різна вартість, тобто будуть лоти, ціна яких більша ніж один жетон. Якщо ви використаєте всі жетони, ви уже нічого не зможете «купити». Назву «товару», який ви готові «купити», напишіть на жетоні і закресліть його, як уже використаний. Перехід до наступного лоту означає, що попередній знято з «торгів».
 
Перелік лотів
1
Гарна квартира чи будинок (1жетон)
Новий автомобіль ( 1 жетон)
2
Відпочинок у будь-якому місці земної кулі на 1 місяцьна двох (2 жетони)
Успішна кар’єра (2 жетони)
3
Стрімка політична кар’єра
(2 жетони)
Можливість постійного самовдосконалення          (2 жетони)
4
Якісна освіта (2 жетони)
Підприємство, що приносить великий прибуток  ( 2 жетони)
5
Міцна родина ( 3 жетони)
Всесвітня слава (3 жетони)
6
Чиста совість (2 жетони)
Успіх за будь-яку ціну ( 2 жетони)
7
Матеріальне благополуччя (1 жетон)
Повага і визнання оточуючих (1 жетон)
8
Керувати і підкоряти (2 жетони)
Працювати в команді однодумців
(2 жетони)
9
Стрімка кар’єра завдяки випадку
(2 жетони)
Поступове сходження до успіху шляхом безперервного самовдосконалення (2жетони)
10
Сім додаткових років (3 жетони)
Безболісна смерть, коли прийде час (3жетони)
                       Запропоновані лоти висвітлюю на мультимедійному проекторі
 
 
Якщо ви обрали міцну родину, вітаю вас, життя дарує вам подарунок - 3 додаткові жетони. Інколи в житті бувають такі моменти, що за якусь річ необхідно заплатити вдвічі більше, ніж ви розраховували. Отже, якщо ви обрали успіх за будь-яку ціну, то закресліть ще два додаткових жетони.
Перегляньте ваші жетони. Чи все, що ви придбали вам сподобалось? Чи змінили б ви свій вибір, якби знали всі товари перед початком гри? Скажіть, той, хто витратив жетони раніше, ніж закінчилась гра чи не жалкуєте ви , що придбали щось менш важливе, ніж могли придбати?
Той, у кого залишились невикористані жетони. Чи не жалкуєте ви, що у вас не було шансу повернутися назад?
Будь ласка зачитайте, що ж ви придбали на нашому аукціоні. Скажіть, яку покупку ви вважаєте найціннішою?
Це гра і ми можемо зіграти ще раз. А можемо змінити правила гри. Чи реально зробити це в житті? На жаль, ні. Тому треба серйозно подумати над тим, до якого життя ви прагнете. Тому що від того, який вибір ви зробите залежить ваше життя.
 
Категория: Акмеологічний підхід | Добавил: SerVic
Просмотров: 695 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar