Главная » Файлы

Всего материалов в каталоге: 36
Показано материалов: 11-20
Страницы: « 1 2 3 4 »

 Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс).

6 клас: Дидактичні матеріали

Дидактичні матеріали | Просмотров: 1912 | Загрузок: 0 | Добавил: SerVic | Дата: 21.09.2015 | Комментарии (0)

Сучасний шкільний кабінет історії, як центр навчально-методичної роботи

План теми:

1.     Нормативна база діяльності сучасного кабінету суспільних дисциплін. Шкільний кабінет історії – організаційна складова методичного забезпечення викладання суспільних дисциплін. Вимоги до сучасного кабінету історії. Шкільні кабінети правознавства, етики, громадянської освіти.

2.     Взаємодія шкільного кабінету суспільних дисциплін з суб’єктами навчально-виховного процесу. Створення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу засобами шкільного кабінету історії.

3.  Навчально-методичне забезпечення та можливості кабінету суспільних дисциплін щодо формування предметних компетентностей.

4.    Шкільний кабінет суспільних дисциплін – творча майстерня вчителів та центр індивідуального творчого зростання.  

Кабінет історії | Просмотров: 11749 | Загрузок: 0 | Добавил: SerVic | Дата: 04.03.2015 | Комментарии (0)

Методичні рекомендації щодо оформлення кабінету історії та правознавства у  загальноосвітніх навчальних закладах

 

Кабінет — це навчальний підрозділ загальноосвітнього навчального закладу, оснаще­ний наочними посібниками, навчальним обладнан­ням, меблями і пристроями, які стосуються кон­кретного навчального предмета. У ньому прово­дяться уроки, гурткові, позакласні і факультативні заняття, виховна робота з учнями, систематичне підвищення наукової, педагогічної, психологічної та методичної кваліфікації вчителів. Кабінет має бути просторим, комфортним для учня і вчителя.

Кабінет історії | Просмотров: 1398 | Загрузок: 0 | Добавил: SerVic | Дата: 04.03.2015 | Комментарии (0)

 Формування інформаційної компетентності в учнів на уроках історії

Перетворення сучасної цивілізації в інформаційне суспільство актуалізує проблему формування інформаційної компетентності особистості, яка стає визначальним чинником ефективності її трудової діяльності і повсякденного життя.

Методика викладання історії | Просмотров: 2090 | Загрузок: 0 | Добавил: SerVic | Дата: 29.01.2015 | Комментарии (0)

 організація роботи учнів з історичною картою

В умовах трансформації вітчизняної історичної шкільної освіти одним з невідкладних завдань методики навчання історії стає впровадження особистісно-орієнтованого підходу в поєднанні з оволодінням школярами системою компетентностей. Набуття учнями предметних компетентностей в процесі вивчення історії безпосередньо залежить від зміни методів та прийомів навчання, дослідження перспективних напрямків методичної науки. Одним із таких напрямків є робота над комплексом проблем, пов’язаних з застосуванням наочності та методики її використання на уроках історії.

Методика викладання історії | Просмотров: 1623 | Загрузок: 0 | Добавил: SerVic | Дата: 28.01.2015 | Комментарии (0)

Работа с картой на уроке истории (методические рекомендации в помощь учителю)

 

Методика викладання історії | Просмотров: 447 | Загрузок: 2 | Добавил: SerVic | Дата: 28.01.2015 | Комментарии (0)

                              Пам'ятки  для роботи на уроці історії

У кабінеті історії має бути добірка пам'яток для роботи на уроці.

  • Схема аналізу історичних фактів, подій, явищ та процесів
  • Схема аналізу подій з хронологічної точки зору (локалізація подій у часі)
  • Визначення місця історичних подій у просторі (використання карти як історичного джерела)
  • Схема аналізу історичного документу
  • Схема характеристики історичної особи (складання історичного портрету)

 

Методика викладання історії | Просмотров: 799 | Загрузок: 4 | Добавил: SerVic | Дата: 28.01.2015 | Комментарии (0)

МЕТОДИКА РОБОТИ З ПІДРУЧНИКОМ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ УРОКУ ІСТОРІЇ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ
О. Ф. Трухан

 У статті йдеться про використання різноманітних методів і прийомів
роботи учителя і учнів основної школи з текстом підручника у процесі
навчання історії на всіх етапах уроку: під час сприйняття, осмислення,
закріплення, застосування історичних знань і умінь та перевірки їх засвоєння, а
також про застосування вчителем навчальної книги для організації роботи учнів
на різних рівнях пізнавальної діяльності.
Ключові слова: вміння, навички, підручник з історії, методичні прийоми.

Методика викладання історії | Просмотров: 646 | Загрузок: 4 | Добавил: SerVic | Дата: 28.01.2015 | Комментарии (0)

Эти схемы и таблицы помогают выделить основные знания и умения, которыми должны овладеть студенты в процессе изучения курса методики преподавания истории. В частности, это методы научного исследования, основные факторы процесса обучения, их объективные связи; цели школьного обучения истории; содержание учебных комплексов и др. Схемы и таблицы предоставляют возможность методически грамотно работать с учебником истории; реализовать на практике методические подходы к отбору содержания учебного материала; определять уровень знаний и умений учащихся и намечать задачи по их дальнейшему формированию.

В целом же данное пособие поможет учителю истории, стажеру:

- выявлять уровень знаний и умений по истории учеников конкретного класса и возраста;

- конкретизировать цели обучения по классам, курсам, разделам и темам;

- ставить конкретные задачи обучения и определять эффективность их реализации на разных этапах;

- отбирать историческое содержание на урок в соответствии с целями и задачами обучения, познавательными возможностями учащихся;

- соотносить содержание обучения с применяемыми методами, приемами;

- разрабатывать тесты, логические задания, конспекты с опорными сигналами;

- применять наиболее эффективные методы, формы и средства обучения;

- предвидеть и выявлять результаты обучения, внося коррективы в свою педагогическую деятельность.

Методика викладання історії | Просмотров: 520 | Загрузок: 2 | Добавил: SerVic | Дата: 28.01.2015 | Комментарии (0)

ОЛЕКСАНДР ФЕОДОСІЙОВИЧ ТРУХАН,

викладач кафедри методики

соціально-гуманітарної освіти та виховання

ІППО КМПУ ім. Б.Д.Грінченка

 

Використання сучасних методик викладання історії в школі

Методика викладання історії | Просмотров: 661 | Загрузок: 3 | Добавил: SerVic | Дата: 28.01.2015 | Комментарии (0)

1-10 11-20 21-30 31-36