Главная » Файлы

Всего материалов в каталоге: 36
Показано материалов: 1-10
Страницы: 1 2 3 4 »

Професійні вимоги до особистості педагога

Успішне вирішення завдань національного виховання безпосередньо пов'язане з удосконаленням підготовки педагогів, їх професійної майстерності, ерудиції і культури. Жодна інша професія не ставить таких вимог до людини, як професія педагога, вчителя, вихователя. Педагог зобов'язаний бути яскравою, неповторною особистістю, носієм загальнолюдських цінностей, глибоких і різноманітних знань, високої культури; прагнути до втілення в собі людського ідеалу.

Особливі професійні і суспільні функції учителя, необхідність бути завжди на виду у найоб'єктивніших суддів — своїх вихованців, зацікавлених батьків, широкої громадськості пред'являють підвищені вимоги до особистості учителя, його морального обличчя. Вимоги до вчителя – це імперативна система професійних якостей, які визначають успішність педагогічної діяльності.

Акмеологічний підхід | Просмотров: 857 | Загрузок: 0 | Добавил: SerVic | Дата: 03.02.2016 | Комментарии (0)

Професійне зростання вчителя

Професійне самовиховання спрямоване на реалізацію педагогом себе як особистості. Прагнення до самовдосконалення, самоосвіта є важливими чинниками професійного зростання вчителя, що забезпечують розширення його творчих можливостей, пізнавальних інтересів та формування творчої індивідуальності.

Акмеологічний підхід | Просмотров: 1079 | Загрузок: 0 | Добавил: SerVic | Дата: 03.02.2016 | Комментарии (0)

Акмеологічна карта розвитку й саморозвитку вчителя ЗНЗ
 
Порядок роботи з Амеокартою
·        Акмеокарта фіксує результативність професійної діяльності вчителя і доцільність застосовуваних форм і методів роботи. Керівники та методичний актив закладу освіти разом з методслужбами міста (району) спрямовують професійну діяльність педпрацівника впродовж усього міжатестаційного періоду.
·        Вступний розділ містить загальні відомості та перспективи особистісно-професійного розвитку педагогічного працівника.
·        У першому розділі фіксуються результати діагностики і самооцінювання рівня фахової майстерності і результатів професійної діяльності за попередній період. Методична служба спільно з керівниками навчального закладу і вчителем планує заходи та завдання для роботи вчителя у міжкурсовий період у вигляді тем післякурсового завдання, контрольних робіт, участі в заходах тощо.
Прогнозується бажаний рівень професійного розвитку, який буде досягнутий наприкінці міжатестаційного періоду. В подальшому проводиться самодіагностика та аналіз виконання планів професійного самовдосконалення в міжатестаційний період. За підсумками щорічного самоаналізу до Акмеокарти вносяться корективи, плануються додаткові заходи.
·        У другому розділі Акмеокарти фіксується участь учителя в різних формах і методах професійної діяльності і фахового самовдосконалення в міжатестаційний період. Відомості заносяться до таблиць по мірі виконання заходів.
·        Третій розділ Акмеокарти містить інформацію щодо результатів професійної діяльності вчителя, яка заноситься до відповідних таблиць щорічно за підсумками навчального року особисто вчителем за участю керівників закладу і працівників методслужб. 
·        У заключному розділі Акмеокарти здійснюється аналіз роботи вчителя, оцінка якості навчально-виховного процесу з предмета, що він викладає. Підбиті за участю експертів підсумки міжатестаційної діяльності працівника надаються до розгляду атестаційної комісії.
·        Відомості з таблиць Акмеокарти заносяться до ПЗ «Реалізація Індивідуальної траєкторії розвитку (ІТР)» наприкінці кожного навчального року і в ході атестації.
·        По завершенні міжатестаційного періоду відомості Акмеокарти використовуються для аналізу підсумків професійної діяльності працівника і враховуються атестаційною комісією при винесенні рішення щодо підсумків атестації.
Акмеологічний підхід | Просмотров: 2069 | Загрузок: 0 | Добавил: SerVic | Дата: 03.02.2016 | Комментарии (0)

Автор - Губарева Світлана Олександрівна
 
В роботі наведені результати дослідження ефективності використання акмеологічного підходу до навчання .
В системі представлених технологій піднімається одна з актуальних проблем сучасної методики викладання - проблема розвиваючого навчання, яка спрямована на формування молодої людини, громадянина з критичним нестандартним способом мислення, здатної до пошуку виважених рішень заснованих на самостійному дослідженні навколишнього світу.
 
Акмеологічний підхід | Просмотров: 2057 | Загрузок: 0 | Добавил: SerVic | Дата: 03.02.2016 | Комментарии (0)

АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Вправа  «Привітання».

Вправа  «Мій настрій».

Вправа  «Малюємо ромашку»

Вправа «Професіонал – це …».

Вправа «Колесо життя»

Вправа «Кордон»

Метод шести капелюхів Едварда де Боно та інші

Акмеологічний підхід | Просмотров: 780 | Загрузок: 0 | Добавил: SerVic | Дата: 03.02.2016 | Комментарии (0)

ДІАГНОСТИЧНІ МЕТОДИКИ
 
1. ДІАГНОСТИКА ЗАГАЛЬНОГО РІВНЯ КОМУНІКАБЕЛЬНОСТІ (ЗА В.Ф. РЯХОВСЬКИМ)
2.  ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ (МОДИФІКОВАНИЙ ВАРІАНТ АНКЕТИ ЗА О.О. ЛЕОНТЬЄВИМ)

 

3. ДІАГНОСТИКА ПОТРЕБИ У СПІЛКУВАННІ (ЗА Ю.Л. ОРЛОВИМ)
4. ДІАГНОСТИКА ЗДІБНОСТІ  ПЕДАГОГА  ДО  ТВОРЧОГО САМОРОЗВИТКУ (І. В. Нікішина).
5. ДІАГНОСТИКА ВИЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛЯ
6. ДІАГНОСТИКА РІВНЯ КОНФЛІКТНОСТІ ПЕДАГОГА.
7.   ДИАГНОСТИКА  ПОВЕДІНКИ  ПЕДАГОГА  В КОНФЛІКТНІЙ  СИТУАЦІЇ
Акмеологічний підхід | Просмотров: 1820 | Загрузок: 0 | Добавил: SerVic | Дата: 03.02.2016 | Комментарии (0)

Критерії та показники сформованості акмеологічної компетентності вчителя
 
Методичний посібник                
             
У методичному посібнику висвітлено загальні світові тенденції в сфері педагогічної освіти в контексті акмеологічного підходу; надані критерії та показники сформованості акмеологічної компетентності вчителя; запропоновано діагностичні методики визначення сформованості  акмеологічної  компетентності вчителя та акмеологічний практикум у вигляді різноманітних завдань та анкет спрямованих на виявлення акмеологічного зростання особистості вчителя. Також, надаються поради вчителям.
     Посібник адресовано широкому загалу освітян, науковцям, викладачам, методистам закладів післядипломної освіти, аспірантам, студентам вищих навчальних закладів.
                                         
АВТОРИ:
              Лях  Г.М., Барнінець О. В., Вишенська Н. В., Лісюк В.І., Проценко П.І., Рябикіна О.В.,  
             Стоїльська Г.І., Фокіна С.А., вчителі  історії  м. Бердянська, члени міського творчого
            центру «Акмеологія та підвищення якості освіти».
Акмеологічний підхід | Просмотров: 891 | Загрузок: 0 | Добавил: SerVic | Дата: 03.02.2016 | Комментарии (0)

Практичні основи акмеологічної  
компетентності вчителя
 
             Методичний посібник                
             
У методичному посібнику висвітлено загальні світові тенденції в сфері педагогічної освіти в контексті акмеологічного підходу; надані критерії та показники сформованості акмеологічної компетентності вчителя; запропоновано діагностичні методики визначення сформованості  акмеологічної  компетентності вчителя та акмеологічний практикум у вигляді різноманітних завдань та анкет спрямованих на виявлення акмеологічного зростання особистості вчителя. Також, надаються поради вчителям.
     Посібник адресовано широкому загалу освітян, науковцям, викладачам, методистам закладів післядипломної освіти, аспірантам, студентам вищих навчальних закладів.
                                         
АВТОРИ:
              Лях  Г.М., Барнінець О. В., Вишенська Н. В., Лісюк В.І., Проценко П.І., Рябикіна О.В.,  
             Стоїльська Г.І., Фокіна С.А., вчителі  історії  м. Бердянська, члени міського творчого
            центру «Акмеологія та підвищення якості освіти».
Акмеологічний підхід | Просмотров: 5061 | Загрузок: 0 | Добавил: SerVic | Дата: 03.02.2016 | Комментарии (0)

«Акмеологія як умова підвищення якості освіти»

Акмеологія як нова наукова дисципліна

   На початку третього тисячоліття все більше обговорюється процес інтеграції України до світової спільноти, який не може відбуватися без інтеграції кожної конкретної людини.

   Тому перед загальноосвітньою школою поставлено завдання навчання       й виховання учнів, підготовка до успішної соціалізації, усвідомленого вибору професії. При цьому найважливіше зберегти і зміцнити здоров’я дитини.

   Виходячи з цього, у 90-ті роки XX ст. почала формуватися самостійна наукова дисципліна акмеологія, яка покликана вирішити проблему професійного зростання людини, її успішності.

 Ця наука виникла на стику природознавчих, суспільних і гуманітарних дисциплін і вивчає закономірності розвитку людини, особливо в процесі досягнення найвищого рівня цього розвитку.

Акмеологічний підхід | Просмотров: 650 | Загрузок: 0 | Добавил: SerVic | Дата: 03.02.2016 | Комментарии (0)

 Історія України. 7 кл. Дидактичні матеріали (Бібліотека журналу історія та правознавство)

Дидактичні матеріали | Просмотров: 610 | Загрузок: 0 | Добавил: SerVic | Дата: 21.09.2015 | Комментарии (0)

1-10 11-20 21-30 31-36